Een fractie minder investeringen in december


In december was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,2 procent kleiner dan in december 2016, meldt het CBS.

Een maand eerder groeiden de investeringen met bijna 11 procent. De krimp in december is te wijten aan lagere investeringen in personenauto’s. In woningen en machines is daarentegen opnieuw meer geïnvesteerd.
De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2017 heeft twee werkdagen minder dan december 2016. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in februari even gunstig als in december.

Omstandigheden investeringen in februari even gunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.