FNV: Tijd voor meer vaste banen en een loonsverhoging van 5%


De positie van alle werkenden moet in 2019 flink verbeterd worden.

De FNV wil dat er meer zekerheid en vaste banen bijkomen, de lonen stevig omhoog gaan en kwaliteit van het vak centraal komt te staan. Werkgevers moeten stoppen met concurrentie op arbeidskosten, hun verantwoordelijkheid nemen en weer investeren in alle werkenden.

Meer zekerheid en gelijkheid

FNV wil afspraken maken zodat mensen met onzeker werk hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s in vaste dienst. Werkgevers en opdrachtgevers moeten weer hun verantwoordelijkheid nemen voor alle werkenden in hun bedrijf. Ook de mensen met onzeker werk doen ertoe en moeten gehoord worden. Daarnaast wil de FNV dat er honderdduizenden onzekere contracten omgezet worden naar een vast contract. De doorgeslagen flexibilisering treft vooral jongeren onder 35 jaar; bijna de helft heeft geen vast contract. Zij verdienen meer zekerheid om een bestaan te kunnen opbouwen.

Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha: ‘Wij eisen dat werkenden in 2019 nu eens écht gaan meeprofiteren van de economische groei. Nu schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat, is dit hét moment om door te pakken. Als het werk structureel is, moet het krijgen van een vaste baan de normaalste zaak van de wereld zijn. Flex is een veelkoppig monster dat ervoor zorgt dat collega’s en generaties tegen elkaar worden uitgespeeld.’

De doorgeschoten flex zorgt ervoor dat een collega met een onzeker contract soms wel 50% minder verdient dan een collega met een vast contract. Voor een werknemer met een onzeker contract is een vast contract dan ook de beste loonsverhoging. Boufangacha: ‘Werkenden krijgen met een vast contract een sterkere onderhandelingspositie om een eerlijk deel van de winsten op te eisen en weer zeggenschap te krijgen over hun arbeidsvoorwaarden. Dat is de laatste jaren flink achtergebleven.’

Rechtvaardige looneis van 5%

De FNV wil dat de balans tussen winst en arbeidskosten hersteld wordt. Werkenden hebben veel te weinig meegedeeld in de economische groei. De looneis bedraagt 5%, en in sectoren waar meer mogelijk is, zal de inzet van de FNV hoger zijn. Verder wil de vakbond dat mensen met lage inkomens er relatief meer bij krijgen. Deze groep is er de afgelopen jaren het minst op vooruit gegaan. Daarom zet de FNV in op een bodembedrag van 100 euro (bruto) per maand. Dit betekent voor de laagstbetaalden al snel een loonstijging van bijna 6,5%. Boufangacha: ‘De economie groeit flink en de prijzen stijgen daardoor. De bedrijfswinsten zijn nog nooit zo hoog geweest. De lonen kunnen daarom niet achterblijven. Onze looneis van 5% is meer dan gerechtvaardigd.’

Werkdruk en gezond pensioen halen

Kwaliteit van werk staat onder druk als werkgevers elke keer op zoek gaan naar de goedkoopste arbeidsvorm. De FNV wil afspraken maken over kwaliteit van werk en duurzame inzetbaarheid, zodat iedereen goed zijn werk kan blijven doen en gezond zijn pensioenleeftijd kan halen. Generatiepacten (ouderen werken minder uren, daar komen jongere werknemers voor terug) en doorbetaald partnerverlof om werk en privé beter te combineren zullen daar onderdeel van uitmaken. Boufangacha: ‘Wij gaan afspraken maken die bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van je vak. Oproepcontractjes, min-max contracten waardoor je nauwelijks invloed hebt op roosters, continue bereikbaarheid, constante wisseling van collega’s: het levert enorme werkdruk op. Hierdoor is het moeilijk om je werk goed uit te voeren en is werk en privé lastig te combineren.’

Bron: FNV

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.