Flinke CO2 besparing door verlaging temperatuur aardgas


In bijna 200 gasontvangststations van netbeheerder Liander wordt de temperatuur van het gas komende maanden met twee graden verlaagd.

Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse CO2-besparing van 5,4 kiloton gerealiseerd. Dit is besloten na een succesvolle proef in Gorredijk en de eerste praktijktoepassing op Terschelling.

Bij de gasontvangststations komt het aardgas via het landelijke netwerk van netbeheerder Gasunie aan bij het regionale netwerk van Liander, om vervolgens verder gedistribueerd te worden. Op dit moment wordt het gas in die stations nog verwarmd tot 5 graden. Afgelopen periode hebben Liander en Gasunie onderzocht of de temperatuur kan worden verlaagd, zodat de verwarmingsketels minder hoeven te stoken.

CO2-besparing

Na succesvolle testen bij het gasstation in Gorredijk en de eerste toepassing in de praktijk op Terschelling is besloten om bijna 200 stations dit door te voeren en de temperatuur van het gas te verlagen naar 3 graden. De gasbuizen kunnen de verlaging aan en het heeft geen effect op klanten. Naar verwachting kan met deze aanpassing 3 miljoen m3 gas en 5,4 kiloton CO2 per jaar worden bespaard.

Andere netbeheerders

Komende periode wordt bij de gasstations in het Liander-verzorgingsgebied de temperatuur op deze manier verlaagd. De handeling wordt uitgevoerd door monteurs van Gasunie tijdens regulier onderhoud. Naar verwachting is dit in de zomer afgerond. Ook bij de andere netbeheerders wordt gekeken naar een soortgelijke aanpassing.
Alliander maakt al jaren actief werk van een duurzame bedrijfsvoering. We hebben als streven in 2023 klimaatneutraal te zijn. In 2018 is de CO2-uitstoot van Alliander verder gedaald naar 288 kiloton, onder meer door netverliezen te vergroenen. De verlaging van de temperatuur van het aardgas draagt bij aan een verdere daling van de CO2-uitstoot.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.