Financiële cijfers North Sea Port voor 2017 en eerste jaarhelft 2018


In 2017 boekte North Sea Port een record inzake goederenoverslag via de zeevaart (mocht de fusiehaven toen al hebben bestaan).

In de eerste jaarhelft van 2018 blijft de goederenoverslag in stijgende lijn gaan. Deze trend van meer maritieme overslag weerspiegelt zich in de toename van de omzet van North Sea Port.

Het nettoresultaat voor de eerste zes maanden van 2018 bedraagt bijna 12 miljoen euro en overtreft daarmee de verwachtingen. De opbrengsten liggen met 41 miljoen euro in de lijn van de voorspellingen. De operationele kosten liggen met 20 miljoen euro vooralsnog lager dan verwacht.

De havengelden zorgen voor 19 miljoen euro omzet, het verhuren van gronden voor 20 miljoen.
North Sea Port ziet het volume aan goederenoverslag gestaag stijgen, samen met de omzet. Dit stemt de fusiehaven positief voor de verdere toekomstige ontwikkeling van het grensoverschrijdende havengebied.

Gent en Zeeland

In het jaar 2017 – nog voor de fusiehaven een feit was – boekte het Vlaamse Havenbedrijf Gent een nettowinst van 14,3 miljoen euro. De totale opbrengsten bedroegen ruim 54 miljoen euro door een sterke stijging van de havengelden en de verhuur van gronden. De operationele kosten lagen met 28 miljoen euro hoger dan verwacht onder meer door extra uitgaven voor het onderhoud van de infrastructuur en voor advieskosten.

Het Zeeuwse Zeeland Seaports (Vlissingen, Borsele en Terneuzen) boekte een nettoverlies van 33 miljoen euro. De opbrengsten kwamen weliswaar uit op 55 miljoen euro – met ook een sterke stijging van de havengelden – de kosten bedroegen echter 88 miljoen euro. Hierin zit een genomen last van 48 miljoen euro als uitvoering van de afspraak met het Nederlandse Rijk en de provincie Zeeland om de voormalige fosforfabriek Thermphos mee te saneren. Hiermee komt North Sea Port haar engagement inzake de sanering na, zoals ook in de waarderingscijfers voor de fusie werd meegenomen. Door het volledig in één keer verwerken van deze afspraak in de jaarcijfers van 2017 zal North Sea Port in de toekomst naar verwachting geen kosten voor de sanering van het Thermphos-terrein meer hoeven op te nemen.

60-kilometer-lang grensoverschrijdend havengebied

Sedert 29 juni 2018 is de fusiehaven met het zetten van de laatste handtekeningen en de aanstelling van de leden van het toezichthoudend orgaan van de Europese naamloze vennootschap juridisch volledig een feit.
Op 7 november 2016 werd de fusieverkenning tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent in het Gentse stadhuis ondertekend. Op 8 december 2017 werd de fusieovereenkomst door de acht aandeelhouders getekend en werd ook de nieuwe merknaam North Sea Port bekendgemaakt.

North Sea Port is het grensoverschrijdende havengebied dat 60 kilometer lang is. Het gebied strekt zich uit van Vlissingen en Borsele over Terneuzen in Nederland tot 32 kilometer landinwaarts naar het Vlaams/Belgische Gent.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.