Extra geld voor handhaving en toezicht


Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt extra geld beschikbaar aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De extra bijdrage is verwerkt in de voorjaarsnota die op 27 mei 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het geld is bedoeld voor extra handhavers en wordt geïnvesteerd in nieuwe kennis en technologie.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De inspectie krijgt er in stapjes extra geld bij: € 10 miljoen in 2019, € 12 miljoen in 2020 en vanaf 2020 € 15 miljoen per jaar structureel. Dit is een verhoging van bijna 10% ten opzichte van de huidige begroting.

Prioriteiten stellen

De inspectie voert een groot aantal wettelijke taken uit, én zet geld en mensen daar in waar de risico’s voor de samenleving het grootst zijn en waar optreden het meeste effect heeft. Deze manier van prioriteiten stellen, is de risicogerichte aanpak van de ILT. Het extra geld dat de ILT krijgt, wordt met name hiervoor ingezet. Het gaat onder meer om uitbreiding van de capaciteit van de ILT met meer dan honderd handhavers, toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren.

De risicogerichte aanpak gebeurt momenteel in zo’n tien programma’s waar de ILT ook nieuwe manieren van inspecteren toepast, zoals het gebruik van (big) data. Een van de programma’s richt bijvoorbeeld op de handhaving de rij- en rusttijden van chauffeurs en overbelading van vrachtwagens (‘Slim en veilig goederenvervoer over de weg’). Een ander programma (‘Schoon schip’) richt zich op de uitstoot van schepen. In dit programma zet de ILT onder meer drones in om de zwaveluitstoot van schepen te controleren.

Extra geld, extra inzet

Minister Van Nieuwenhuizen heeft zich mede op verzoek van de Tweede Kamer hard gemaakt voor extra budget voor de ILT. Van Nieuwenhuizen: “Met het extra geld kan de inspectie het aantal handhavers flink uitbreiden. Ook kan de inspectie hiermee extra kennis in huis halen en met nieuwe technieken de controle verbeteren. Dit is nodig voor een goede handhaving van de regels die we hebben om de mensen en het milieu goed te beschermen.”

Knelpunten voorkomen

De risicogerichte werkwijze van de ILT betekent dat de inzet op risico’s prioriteit heeft. Om te voorkomen dat er (urgente) knelpunten ontstaan bij activiteiten die minder risico’s opleveren voor mens en milieu, kan een deel van het geld hiervoor worden ingezet.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.