Extra baggerschip naar vaargeul Ameland-Holwert


Vanaf 27 februari 2023 zet Rijkswaterstaat een extra baggerschip in op de vaargeul Ameland – Holwert.

Dit vergroot de baggercapaciteit. Daarnaast wordt de vaarwegmarkering nu wekelijks aangepast aan de actuele situatie.

Dit zijn de 2 belangrijkste maatregelen die ze op korte termijn kunnen realiseren. Ze nemen deze aanvullende maatregelen, omdat rederij Wagenborg zich recent genoodzaakt zag om afvaarten te schrappen bij laagwater.

Stijgende bodem

Om de vaargeul tussen Holwert en Ameland op streefdiepte en -breedte te houden, baggeren ze nu al intensief van maandag tot en met vrijdag. Ondanks deze inspanningen is het met het huidige baggermateriaal steeds moeilijker om de streefdiepte van de geul aan te houden.

Dit komt door de zogenaamde verlanding, een natuurlijk proces waarbij sediment uit het water wordt afgezet op de bodem van de Waddenzee. Hierdoor stijgt de bodem en worden de wadgeulen steeds moeilijker bevaarbaar.

Ondanks dat de zeespiegel stijgt, verwachten ze dat de verlanding zich de komende decennia zal voortzetten.

Veranderende ligging vaargeul

Daarnaast zorgen snelle veranderingen in de ligging van de geul en sedimentverplaatsingen ervoor dat de effecten van het baggerwerk minder voorspelbaar zijn.

Het uitvallen van afvaarten is erg vervelend voor bewoners en bezoekers van Ameland. Daarom zijn er nu maatregelen gevonden voor de korte termijn.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.