“EV Academy” totaal-oplossing voor veranderende automotive-sector


Emodz, Later Academy en Prodrive Training zijn gerenommeerde partijen die elk met hun eigen expertise verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van importeurs en dealers bij de transitie naar nieuwe mobiliteit.

Door krachten te bundelen en dienstverlening op elkaar af te stemmen, spelen zij in op de sterk groeiende vraag naar een partij die alle kennis in huis heeft om de benodigde transitie binnen de automotive vorm te geven. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe strategieën, het creëren van nieuwe product/ marktcombinaties, de sociale en praktische implementatie van nieuwe businessmodellen, salestraining anno 2018 en Praktijktraining EV-rijden én afleveren EV’s.

De relatief traditionele mobiliteitssector wordt geconfronteerd met de meest ingrijpende veranderingen van de laatste 100 jaar. De transitie naar elektrische voertuigen, de overstap van bezit naar gebruik, connectivity, sharing en niet te vergeten de sterk veranderende consument dwingt de sector zaken anders aan te gaan pakken. Veel bedrijven hebben al ervaren dat de transitie naar EV / nieuwe mobiliteit een behoorlijke uitdaging is die meerdere aspecten kent. Mede door de complexe materie en de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkeld zijn importeurs en dealers nog (lang) niet ‘nieuwe-mobiliteit-bestendig’.

“EV Academy verandert autobranche voorgoed.”

Vooral de invulling en de wijze waarop de EV Academy haar trainingen en sessies op elkaar afstemt en laat aansluiten is een belangrijke toegevoegde waarde voor de markt. De inhoud is vernieuwend en sluit aan bij de vraag van de klant en ontwikkelingen in de markt. Momenteel moet worden geshopt bij verschillende partijen die vanuit hun eigen expertise trainen/opleiden. EV Academy behandelt de totale scope en biedt daarmee een complete oplossing voor langere termijn.

Emodz is expert op gebied van nieuwe mobiliteit. Met bijna 10 jaar ervaring werken we voor automotive, bedrijven, instellingen en overheden om slimmer en duurzamer gebruik te maken van mobiliteit en energie.
Vooral in de Automotive is de Later Academy bekend als dé verzorger van sales- en after-salestrainingen nieuwe stijl en van het coachen van talent naar prestatie. Met een team van specialisten weet de Later Academy voor elke trainingsvraag in de Automotive een passend en effectief trainingsprogramma te creëren.

“Consortium ziet nieuwe businessmodellen voor de automotive.”

Prodrive Training is niet alleen autoriteit op het gebied van rijvaardigheidstrainingen voor bijvoorbeeld zakelijke wagenparken maar is ook specialist in rijtaakondersteuning systemen en gebruikers trainingen voor elektrische voertuigen. Prodrive traint ondermeer verkopers in het zodanig afleveren van (E-)voertuigen dat de bestuurder optimaal gebruik leert maken van de mogelijkheden die nieuwe mobiliteit biedt.

De drie partijen blijven hun (overige) dienstverlening ook zelfstandig, onder de eigen naam en op de vertrouwde wijze uitvoeren.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.