Europese subsidies voor ‘Central Gate’ voor vrachtwagens in North Sea Port


North Sea Port is voornemens om een ‘Central Gate’ voor vrachtwagens te realiseren in Borsele.

De haven ontvangt van de Europese Unie een subsidie van 800.000 euro voor het ontwerp en onderzoek voor het parkeergedeelte.

Een Central Gate is een plaats om vrachtwagens te ontvangen, te verzamelen en bijhorende diensten te leveren. North Sea Port neemt zich voor om nabij het nieuw te realiseren knooppunt “Drie Klauwen”, grenzend aan het Sloegebied in de gemeente Borsele, een ‘Central Gate’ te realiseren. Het project zit nog in een vroeg stadium. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de faciliteiten die door de industriële en logistieke bedrijven in de haven gewenst zijn, zoals een tankstation, restaurant of overnachtingsmogelijkheid.

De Europese Unie kent voor de inrichting van de infrastructuur van Central Gate een subsidie toe van 796.500 euro. Ter voorbereiding worden technische, juridische, economische en financiële studies uitgevoerd. North Sea Port investeert ook hetzelfde bedrag waarmee het totaalbedrag voor de studie op bijna 1,6 miljoen euro komt. Op basis daarvan kan dan een investeringsbesluit over de ontwikkeling van Central Gate worden opgemaakt. De verwachting is dat begin 2021 de ontwikkeling van Central Gate kan starten.

Veiligheid en leefbaarheid havengebied verhogen

Deze Central Gate zal dienen als centrale toegang voor terminals in het Sloegebied in Vlissingen en Borsele, en als veilige rust- en overnachtingsplaats voor vrachtwagenchauffeurs. Uit onafhankelijk locatieonderzoek is gebleken dat het gebied in Borsele tussen de Westerscheldetunnelweg, Sloeweg, Driedijk en de Borsselsedijk de meest geschikte locatie is. Daarmee is Central gate optimaal bereikbaar voor passerende vrachtwagens en vrachtwagens die het havengebied als bestemming hebben. Chauffeurs kunnen er zich vooraf aanmelden waardoor wachttijden bij terminals vermeden kunnen worden. Zo wordt wildparkeren in de regio tegengegaan en verbetert de veiligheid en leefbaarheid in en om het havengebied. Central Gate biedt chauffeurs bovendien de mogelijkheid om te voldoen aan de 45-uurs rust langs één van de belangrijkste Nederlands-Vlaamse transportcorridors.

Innovatief en duurzaam

Bij de ontwikkeling wordt de toepassing van innovatieve en duurzame technieken gestimuleerd, zoals alternatieve brandstoffen en laadpalen voor vrachtwagens. De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland heeft vanuit het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ 3,2 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld voor deze innovatie en duurzaamheidstechnieken.

Met een centrale servicelocatie als Central Gate en door efficiënt ruimtegebruik wil North Sea Port bijdragen aan de ontwikkelingen in de logistieke sector en de energietransitie. Het initiatief sluit aan bij de nationale agenda’s voor duurzaamheid en energietransitie en bij de ambities van de Topsector Logistiek in Nederland.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.