Europees Parlement stemt voor stijging toltarieven


Het Europees Parlement stemde voor een heel pakket aan mogelijkheden om de tarieven voor bestaande tolheffing te verhogen en voor meer mogelijkheden om kosten te berekenen voor weggebruik bij lidstaten van de EU.

Lidstaten die nu al tol heffen moeten van het Europees Parlement vanaf 2021 ook de externe kosten in die tol verwerken, zo meldt TLN. Zij moeten de tarieven van de tol verhogen, om ook de kosten van bijvoorbeeld geluidsoverlast, vervuiling en files te dekken. En waar de EU tot nu toe een maximumtarief voor tol oplegde aan lidstaten, legt ze nu een minimumtarief op.

Bestaande belastingen voor het weggebruik door vrachtauto’s, vignetten (zoals het Eurovignet), moeten lidstaten vóór 31 december 2022 vervangen door een tol (kilometerheffing). In Nederland wil het ministerie van IenW de kilometerheffing voor vrachtverkeer pas in 2023 invoeren, maar de EU dwingt Nederland nu dus dat een jaar eerder te doen, aldus TLN.

De maatregelen zijn nog niet definitief, de lidstaten van de Europese Unie moeten hier ook nog een besluit over nemen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.