Enige verlichting door neerslag, maar nog geen grote verbetering


In de droogtesituatie treedt nog geen grote verbetering op.

Er wordt wel wisselvalliger weer verwacht in het stroomgebied van de Maas en de Rijn. Dat zal zorgen voor een stijging van de waterstand maar de hinder voor de scheepvaart in het Rijnstroomgebied houdt nog aan.

Weer

Na de droge zomer hield de droogte ook dit najaar aan. Normaal valt in de meteorologische herfst (september, oktober en november) totaal 243 mm neerslag. Deze herfst bleef de neerslag beperkt tot 115 mm neerslag en komt daarmee op de vijfde plek van de droogste herfsten.

Vanaf woensdag 28 november volgt een overgang naar een wisselvallig weertype en zijn er perioden met regen. Tot en met vrijdag valt de meeste regen in het stroomgebied van de Maas. Met name zondag en in mindere mate maandag kan er in de bovenstroomse gebieden van de Maas en Rijn 10-15 mm vallen, lokaal mogelijk 20-40 mm. Na dinsdag 4 december blijft het wisselvallig.

Afvoer Rijn en Maas

De afvoer van de Rijn bij Lobith kan de komende dagen eerst nog dalen tot 740 m3/s, maar vanaf donderdag 29 november 2018 mag een stijging verwacht worden tot rond de 800 m3/s in het weekend. Vervolgens zal de afvoer waarschijnlijk blijven toenemen, maar het is onzeker of dit doorzet tot afvoeren van boven de 1000 m3/s.

Vanaf vrijdag 30 november 2018 is een stijging van de afvoer van de Maas verwacht tot 50 – 60 m3/s op zondag. De modellen geven aan dat de afvoer daarna waarschijnlijk doorstijgt tot rond de 160 m3/s en rond deze waarde min of meer stabiel blijft.

Scheepvaart

De scheepvaart ondervindt op veel plaatsen nog hinder van de lage waterstanden. Schepen kunnen minder lading meenemen. Ook veerponten ondervinden hinder van de lage waterstanden. Om verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaaltegen te gaan wordt ’s nachts één kolk van de Prinses Irenesluizen gestremd voor de scheepvaart om water door te kunnen laten. De andere kolk blijft beschikbaar waardoor de hinder voor de scheepvaart beperkt is. Om zoutindringing te voorkomen is bij een aantal zeesluizen het schutregime aangepast. De scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via scheepvaartberichtgeving op de website Vaarweginformatie en NOS teletekstpagina’s 720 en 721.

Verzilting

Door laagwater op de rivieren dringt zeewater verder het land binnen dan andere jaren. Hierdoor lopen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied op. Ook in het IJsselmeer is sprake van (lichte) verzilting (170 mg per liter). Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk terug te dringen. Het chloridegehalte bij Lobith ligt momenteel rond 145 mg per liter.

Overige bijzonderheden

De grondwaterstand is onverminderd laag. Dit zal zich pas herstellen bij langdurige neerslag.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

De volgende droogtemonitor verschijnt op 12 december 2018 of eerder als daar aanleiding toe is.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.