EIT maakt twee winnende innovatiegemeenschappen bekend voor Manufacturing en Urban Mobility


Het grootste innovatienetwerk van Europa krijgt er twee dynamische nieuwe partnerschappen bij.

Zij brengen Europese vernieuwers samen om een betere en duurzamere toekomst voor burgers tot stand te brengen.

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) heeft de winnende teams bekendgemaakt die de volgende innovatiegemeenschappen zullen oprichten: EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility. Deze twee pan-Europese partnerschappen brengen toonaangevende organisaties uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de onderzoekswereld en de publieke sector samen om uitdagingen aan te pakken via innovatie en bij te dragen tot duurzame groei en het creëren van werkgelegenheid in heel Europa.

Na de beslissing van de Raad van Bestuur van het EIT, zei de voorzitter, Dirk Jan van den Berg: “Namens de hele EIT-gemeenschap, proficiat aan de twee winnende teams! Het EIT beschikt nu over acht innovatiegemeenschappen, en dit zorgt voor een uitbreiding van ons bereik en onze mogelijkheden om vernieuwers in Europa te versterken. Ik ben verheugd over deze boeiende mijlpaal voor het EIT – die toepasselijk plaatsvindt 10 jaar nadat de Europese one-stop-shop voor innovatie werd opgericht.”

Tibor Navracsics, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, die bevoegd is voor het EIT, was ingenomen met de bekendmaking: “Ik ben zeer blij dat er bij het EIT twee nieuwe kennis- en innovatiegemeenschappen werden geselecteerd. De unieke, op onderwijs gerichte benadering van het EIT om innovatie te bevorderen, zal zo nog meer mogelijkheden scheppen voor talentvolle ondernemers en studenten in heel Europa. Dit is essentieel voor ons om innovatieve oplossingen te vinden voor grote uitdagingen inzake productie met toegevoegde waarde en stedelijke mobiliteit – en ons te helpen een veerkrachtig en concurrerend Europa te bouwen.”

EIT Urban Mobility – Mobiliteit voor leefbare stedelijke ruimten

Aangezien meer dan 70 % van de Europeanen in stedelijke gebieden woont (wat neerkomt op meer dan 25 % van het EU-grondgebied), en ongeveer 85 % van het BBP van de EU in stedelijke gebieden wordt voortgebracht, bestaat er een reële behoefte om te investeren in geactualiseerde stedelijke vervoersystemen. De vraag naar gedeelde, schone vervoersoplossingen en vervoer op aanvraag in stedelijke gebieden, voor personen zowel als goederen, neemt bovendien snel toe doordat vele Europese steden ambitieuze klimaatdoelstellingen vooropstellen om te voldoen aan de doelen van de Overeenkomst van Parijs. Deze trend zal zich voortzetten aangezien wordt aangenomen dat de verstedelijking in Europa tot 83 % zal toenemen tegen 2050. EIT Urban Mobility zal bijdragen tot een groener, inclusiever, veiliger en slimmer systeem voor stedelijke mobiliteit.

MOBiLus – de winnaar voor EIT Urban Mobility – is een consortium van 48 partners uit 15 landen, met onder meer BMW Group, Czech Technical University, City of Copenhagen, TomTom, Budapest University of Technology and Economics, Automotive Technology Centre of Galicia en Siemens. Lluis Gomez van de Stad Barcelona, de belangrijkste coördinerende partner, zei: “We zijn ontzettend opgetogen! Als EIT Urban Mobility willen we collectieve en individuele mobiliteit opnieuw uitdenken en vormgeven volgens lokale behoeften, waarbij gemeenschappen worden ondersteund en de economie wordt bevorderd.”

EIT Manufacturing – Leider in productie-innovatie is MADE BY EUROPE

De productiesector in de EU stelt ongeveer 30 miljoen mensen te werk in 2,1 miljoen ondernemingen. Productie in Europese landen staat echter zwaar onder druk: toenemende mondiale concurrentie, lage productiekosten in ontwikkelingslanden, en schaarste aan grondstoffen. Nieuwe markt- en maatschappelijke behoeften, snelle technologische evoluties en vereisten inzake milieu en duurzaamheid, stimuleren bovendien verandering in deze sector. EIT Manufacturing zal de sector ondersteunen om concurrerender, duurzamer en productiever te worden.

Made by Europe – winnaar van EIT Manufacturing – is een consortium van 50 partners uit 17 landen, met onder andere Volvo, Tecnalia, Technical University of Vienna, CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission), Siemens, the Slovak University of Technology en Whirlpool Europe. George Chryssolouris van de Universiteit van Patras, de belangrijkste coördinerende partner, zei: “We zijn erg opgetogen met deze overwinning. Onze doelstelling is het stimuleren van het mondiale concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de Europese productiesector door radicale innovatie en ondernemingstalent te ondersteunen.”

Om de oprichting van EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility mogelijk te maken, kent het EIT beide winnende partnerschappen een opstartpremie toe van 4 miljoen EUR om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk volledig operationeel zijn. In het kader van Horizon 2020 stijgt de huidige jaarlijkse financiering van het EIT voor zijn innovatiegemeenschappen, en bedraagt deze na enkele jaren activiteit meer dan 80 miljoen EUR – indien zij de verwachte resultaten behalen. Intussen wordt van de innovatiegemeenschappen ook verwacht dat zij aanzienlijke investeringen uit private en publieke bronnen aantrekken, en op die manier de investering van het EIT verveelvoudigen en deze geleidelijk aan overnemen om op lange termijn financieel duurzaam te worden.

Het EIT – maakt innovatie mogelijk!

Wat is het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)?

Het EIT werd in 2008 opgericht om Europa’s capaciteit om te innoveren te versterken. Het EIT is een uniek EU-initiatief, en het enige dat het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek volledig integreert. Het Instituut ondersteunt de ontwikkeling van dynamische pan-Europese partnerschappen tussen toonaangevende universiteiten, onderzoekslaboratoria en bedrijven. Deze worden innovatiegemeenschappen genoemd en richten zich elk op een specifieke mondiale uitdaging.

Hoe werden EIT Urban Mobility en EIT Manufacturing geselecteerd?

De winnende teams werden geselecteerd na een wedstrijd die in januari 2018 werd gelanceerd en een grondige evaluatie door externe deskundigen en de Raad van Bestuur van het EIT. De belangrijkste factor voor de beslissing was het potentieel om innovaties te ontwikkelen die nodig zijn om kritieke uitdagingen voor hedendaagse samenlevingen aan te pakken.

Op welke uitdagingen richten de EIT-innovatiegemeenschappen zich?

De eerste zes innovatiegemeenschappen ondernemen actie om klimaatverandering te beperken en eraan aan te passen (EIT Climate-KIC), de digitale transformatie te versnellen (EIT Digital), duurzame energiebronnen te ontwikkelen en het aanbod ervan te vergroten (EIT InnoEnergy), te zorgen voor duurzamere en gezondere voeding (EIT Food), ondersteuning te bieden voor een gezonder en langer leven (EIT Health), en de grondstoffen van onze planeet op een efficiënte, veilige en duurzame manier te beheren (EIT RawMaterials). Samen met hun toonaangevende partners bieden zij een brede waaier aan activiteiten inzake innovatie en ondernemerschap. Dit omvat opleidingscursussen die technische vaardigheden combineren met ondernemersvaardigheden, diensten voor bedrijfsoprichting en -acceleratie, en door innovatie gedreven onderzoeksprojecten.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.