EIB financiert nieuwe transmissiecorridor van TenneT in Groningen ter ondersteuning van groene energie


De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van €250 miljoen ondertekent met TenneT Holding B.V.

De financiering zal worden gebruikt om een 40 kilometer lange elektriciteitstransmissiecorridor tussen Eemshaven en Vierverlaten te bouwen, waarmee de snelgroeiende hoeveelheid aan windenergie aan gebruikers in Nederland en daarbuiten geleverd kan worden. De nieuwe transmissiecorridor zal de capaciteit van het bestaande 220kV-circuit verdubbelen. De door de EIB gefinancierde verbinding bestaat uit een nieuwe 380kV-leiding van Eemshaven naar Vierverlaten, gecombineerd met een een 110kV-leiding op een deel van de route, alsmede een nieuw 380/220kV substation in Vierverlaten.

Als de nieuwe transmissieleidingen in 2024 operationeel worden, zal de capaciteit van het huidige 220kV-netwerk worden verdubbeld, en kunnen de bestaande leidingen langs dezelfde route ontmanteld worden. Met de nieuwe verbinding kan congestie op het Nederlandse hoogspanningsnet worden voorkomen, vooral wanneer de in ontwikkeling zijnde nabijgelegen windparken in gebruik worden genomen. Het project zal hiermee de overbrenging van groene energie naar vraagcentra verder vergemakkelijken. De Eemshaven is nu al een belangrijke hub voor elektriciteitsopwekking in Nederland, en met deze transmissiecorridor zal die positie verder verstevigd worden – temeer daar het onlangs door het Ministerie van EZK werd aangewezen als punt waar de energie van het geplande windpark “Ten noorden van de Waddeneilanden” (700MW) aan land zal komen.

“Het ondersteunen van groene energie, een van de hoofdprioriteiten van de EIB als de klimaatbank van de EU, gaat ook via het financieren van de overbrenging ervan.” stelt EIB-vicepresident, Kris Peeters. “De ambitieuze doelen die Nederland heeft qua opwekking van groene energie, vragen om meer investeringen in het leidingnetwerk, en ik ben blij dat de financiering van de Europese Investeringsbank kan helpen bij het halen van deze doelen. Dit project zal bijdragen aan een veilige en duurzame elektriciteitsvoorziening voor mensen in Nederland en daarbuiten.”

Otto Jager, Chief Financial Officer van TenneT, voegde toe: “TenneT is een van de grootste investeerders in de Europese energietransitie, en daarbij zijn lange-termijnpartners zoals de EIB nodig voor de financiering. De transactie die we vandaag ondertekenen onderstreept de langlopende samenwerking die we met de EIB hebben, en we zijn er trots op dat de EIB ook dit project financiert, dat te boekt staat als een project van gemeenschappelijk belang voor de Europese Unie.”

Met deze financiering komt het totaalbedrag van EIB-leningen aan TenneT op €1.8 miljard sinds 2005., waarmee de EIB ook grootste lener aan TenneT is. De EIB-financieringen door de jaren heen kwamen ten goede aan elektriciteitstransmissienetwerken in Nederland en Duitsland, alsmede aan grensoverschrijdende interconnectoren.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.