Een visie op de toekomst met EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility


Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) presenteerde gisteren officieel zijn twee nieuwste innovatiegemeenschappen: EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility.

Samen met enkele van hun voornaamste partners, waaronder TomTom, Siemens, COMAU, CEA, de Technische Universiteit Praag, de Technische Universiteit Wenen en de stad Barcelona, lieten zij ons een glimp zien van hoe de samenleving er over 15 jaar zou kunnen uitzien.

Een samenleving met een duurzame, efficiënte, digitale en bovenal concurrerende productiesector. Eén die een bijdrage levert aan een circulaire economie en die de groei bevordert, met allerlei carrièremogelijkheden voor een zeer uiteenlopende, hooggekwalificeerde beroepsbevolking. Waar logistiek en verkeer ‘smart-managed’ zijn. Waar het publiek uitermate efficiënte (openbare) vervoermiddelen gebruikt – ongeacht of ze elektrisch, gedeeld, individueel of op aanvraag zijn. Waar steden meer ruimte bieden om te wonen, lopen en spelen. Waar niemand zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, files of het vinden van een parkeerplek.

Is dit hoe Europa er over 15 jaar er zal uitzien? Eén ding is zeker: zo’n impact is precies waar het EIT naar streeft.

Gioia Ghezzi, lid van de raad van bestuur van het EIT: “Het is mij een genoegen u onze twee nieuwe innovatiegemeenschappen te presenteren. Zij zullen oplossingen aandragen voor de cruciale mondiale uitdagingen en kunnen een effectieve bijdrage leveren aan de industriële revolutie die nodig is om een duurzame wereld op te bouwen. Het zijn geweldige voorbeelden van datgene waarvoor het EIT zich inzet: tastbare vernieuwingen stimuleren door bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek met een concrete impact samen te brengen die burgers overal in Europa uiteindelijk een beter, duurzaam leven kunnen bezorgen.”

70 % van alle Europeanen leeft in stedelijke gebieden en de stedelijke mobiliteit is verantwoordelijk voor maar liefst 40 % van alle CO2-uitstoot door het wegverkeer. De meeste verstoppingen in de EU zien we in en rond de stedelijke gebieden. Al die opstoppingen kosten ons elk jaar bijna 100 miljard EUR, ofwel 1 % van het BBP van de EU.

Maria Tsavachidis, directeur van EIT Urban Mobility: “Het huidige mobiliteitsmodel is gewoon niet te handhaven. Om hier verandering in te brengen, moeten we oplossingen aandragen voor meerdere grote uitdagingen – ontlasting, duurzame stedelijke groei en eco-efficiënt vervoer. En nu meteen, door technologieën in te zetten en te schalen, door aan te dringen op veranderingen in regelgeving en infrastructuur. De burgers moeten eveneens een stem krijgen en een actieve rol spelen in de transformatie van het ecosysteem van onze stedelijke mobiliteit, om samen vernieuwende oplossingen te verkennen. Wij willen de openbare ruimte terugeisen voor wat de oude Grieken de functies van de “agora” noemden: leven, werken en samenkomen. Dat is precies wat we willen bereiken met EIT Urban Mobility: onze steden weer leefbaar maken voor de burgers.”

In de EU geeft de productiesector werk aan zo’n 30 miljoen mensen in 2,1 miljoen bedrijven en is hij gemiddeld goed voor zo’n 20 % van het BBP. Helaas staat deze sector door meerdere factoren onder druk, variërend van de snelle technologische vooruitgang tot de noodzaak van een meer circulaire economie.

“Als wij in de Europese productiesector een duurzame groei teweeg willen brengen, zullen we moeten innoveren en industrie 4.0 moeten omarmen. Voor zo’n verschuiving zijn investeringen en onderwijs nodig”, aldus prof. George Chryssolouris van de universiteit van Patras, een belangrijke coördinerende partner van EIT Manufacturing. “Het innovatiemodel van EIT is hiervoor ideaal: naast bedrijfsleven, industrie, onderzoek en onderwijs brengt het ook de overheidssector samen, en hierdoor fungeert het niet alleen als katalysator voor verandering, maar creëert het ook nieuwe investeringen en kansen. Nergens ter wereld is er een initiatief als het EIT.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.