Een vijfde industriële export is carry-along trade


Een vijfde deel van de export van de Nederlandse industrie bestaat uit producten die de bedrijven niet zelf produceren, maar meeleveren met hun eigen producten.

Dit fenomeen staat bekend als carry-along trade. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar dit fenomeen in de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor.

De industriële carry-along trade-export (CAT) bedroeg bijna 20 miljard euro in 2016 tegenover ruim 15 miljard euro in 2010. Het CAT-aandeel in de industriële export is daarmee door de jaren licht toegenomen van krap 18 procent in 2010 tot 20 procent in 2016. Ongeveer 65 procent van de goederen die de industrie exporteert is zelf geproduceerd. Dit is de zogenoemde kernexport. Circa 16 procent van de industriële export is ‘overige export’, zoals niet-zelfgeproduceerde export die naar een ander land gaat dan de kernexport of incidentele export.

Twee derde is kernproduct

Ruim twee derde van de CAT-export behoort tot het pakket kernproducten van de bedrijfstak. Bijvoorbeeld een bepaald soort shag dat een tabaksfabrikant niet zelf produceert maar wel in zijn assortiment heeft. Bijna een derde van de CAT-export zijn producten die niet tot de kern van de bedrijfstak behoren, maar die, gekoppeld aan de kernproducten, leiden tot productverrijking. Het gaat dan, om bij de tabaksfabrikant te blijven, bijvoorbeeld om aanstekers en vloeipapier.

Rond de 35 procent van de goederenexporteurs in industriële bedrijfstakken past carry-along trade als structurele exportstrategie toe. Dit percentage is door de tijd nauwelijks veranderd. Ongeveer een kwart van de CAT-export betreft wederuitvoer en ongeveer drie kwart Nederlandse makelij. In de totale industriële export is circa een zevende deel wederuitvoer.

Meeste CAT-export naar Duitsland

De belangrijkste exportbestemmingen komen bij carry-along trade in ongeveer dezelfde verhouding voor als bij de totale industriële export. Duitsland (20 procent van het totaal), Verenigd Koninkrijk (10 procent), België (9 procent), VS en Frankrijk (beide 8 procent) zijn ook voor CAT de meest voorkomende bestemmingen. Duitsland, VS en Zuid-Korea komen bovengemiddeld vaak voor als CAT-bestemming, China juist benedengemiddeld.

CAT-export komt relatief meest voor in de farmaceutische industrie

Carry-along trade komt relatief het meest voor in de farmaceutische industrie. Bij 34 procent van de export door deze bedrijfstak gaat het om CAT-export, bijvoorbeeld om verpakkingsmateriaal voor medicijnen. Ook in de papier- en grafische industrie (33 procent) is CAT een veelvoorkomend verschijnsel. In de hout- en bouwmaterialenindustrie (9 procent) en in de metaalindustrie (12 procent) komt CAT juist relatief weinig voor.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.