Economisch beeld verandert nauwelijks


Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juli ongeveer hetzelfde als in juni, meldt het CBS.

In de Conjunctuurklok van half juli presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Stemming consumenten onveranderd positief, producenten minder positief

De stemming onder consumenten is in juni even positief als in mei. Het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde. Het producentenvertrouwen nam in juni af, maar blijft echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien
Het volume van de goederenexport was in mei 5 procent groter dan in mei 2017. De groei is kleiner dan in april. In mei 2018 groeide vooral de export van chemische producten en transportmiddelen.

Consumenten hebben in april 3 procent meer besteed dan in april 2017. Ze gaven vooral meer uit aan kleding, schoenen en auto’s. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 11,1 procent groter dan in april 2017. Er is vooral meer geïnvesteerd in woningen, infrastructuur, personenauto’s en machines.

Productie industrie ruim 3 procent hoger in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 3,2 procent hoger dan in mei 2017. De stijging is wat kleiner dan in april. Al ruim tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide in mei 2018 het sterkst.

Aantal faillissementen daalt verder

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In juni 2018 zijn er 11 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei, meldt het CBS. De meeste faillissementen in juni zijn uitgesproken in de handel.

Arbeidsmarkt krapper

In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal banen met 67 duizend toegenomen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met ruim 600 duizend. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal 2018 met 8 duizend. Hierdoor waren er eind maart 235 duizend openstaande vacatures, 49 duizend meer dan een jaar eerder. Inmiddels groeit het aantal vacatures al bijna vijf jaar.

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tegenover elke openstaande vacature stonden in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld 1,6 werklozen. Toch is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen.

In mei waren er 352 duizend werklozen volgens de ILO-definitie. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 5 duizend per maand. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking in mei uit op 3,9. Dat percentage is even hoog als in de twee maanden daarvoor. Daarmee is de werkloosheid nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6.

Bbp groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2018

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 was de omvang van het bbp groter.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.