ECOL certificaat voor kraanmachinisten een feit


Europese certificaten voor kraanmachinisten, de best practice voor vakbekwaamheid in Europa.

Op 22 juni jl. zijn op de algemene ledenvergadering van de VVT door René van der Steen, voorzitter van HZC, maar ook lid van het bestuur van de stichting ECOL, de eerste ECOL certificaten uitgereikt aan Mammoet opleidingscentrum, als eerste opleider in Europa, en XY Masterclass als eerste exameninstelling in Europa. Dit zijn de eerste, in hopelijk een lange rij in Europa, die voldoen aan de strenge eisen die ECOL aan opleiders en exameninstellingen stelt. Hierdoor is het mogelijk geworden voor machinisten om een ECOL certificaat van vakbekwaamheid te behalen. Inmiddels zijn de eerste vier machinisten geslaagd voor hun ECOL examen; zij zullen binnenkort het ECOL certificaat machinist mobiele kraan ontvangen. Daarmee zullen ze in de toekomst in heel Europa hun beroep kunnen uitoefenen. Een mijlpaal voor de kraanverhuursector en een mooi voorbeeld van Europese samenwerking en harmonisatie van regelgeving van onderaf.

Het ECOL project is een initiatief dat door de VVT is ingezet via de ESTA, de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen van kraanverhuurders en exceptioneel transportbedrijven. ECOL staat voor European Crane Operators Licence, bedoeld om in Europa een stevige basis te leggen voor vakmanschap van machinisten van hijskranen. Eisen aan opleiding en vakmanschap verschillen enorm tussen de landen in Europa. Veel landen hebben geen of een gebrekkige opleiding. Nederland daarentegen kent een wettelijke verplichting tot certificering die alleen behaald kan worden na een gedegen opleiding. De Europese dienstenrichtlijn bepaalt dat werknemers uit andere EU landen tegen een lager niveau te werk gesteld mogen worden in landen waar regels gelden voor vakmanschap. Omdat de kraanverhuursector op Europees niveau in de ESTA het eens is geworden dat kranen moeten worden bediend door vakmensen, is de ESTA het ECOL project gestart. Het niveau van het ECOL certificaat is hoog; het voldoet volledig aan het Nederlandse niveau, dat in Europa bekend staat als hoog. Het is daarom geen toeval dat de eerste partijen die hieraan voldoen uit Nederland komen.

ECOL, wat staat voor European Crane Operators Licence, is een project van de ESTA in samenwerking met de FEM. De ESTA is de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen van kraanverhuurders en exceptioneel transportbedrijven, de FEM is de Europese koepelorganisatie voor fabrikanten, in dit geval de fabrikanten van mobiele kranen. De ESTA is op 28 augustus 2013 gestart met het ECOL project met als doel een Europees certificaat van vakbekwaamheid voor kraanmachinisten. De afgelopen jaren zijn de betrokken partijen het eens geworden over het niveau van certificatie, het opleidingssysteem en het feit dat er eisen moeten worden gesteld aan opleiders en exameninstellingen, die volledig onafhankelijk moeten opereren. Het project is mede gerealiseerd middels Erasmus+ subsidie. De stichting ECOL, die is belast met het beheer en de uitvoering van het systeem, zal in de loop van 2018 volledig operationeel worden.

Over de VVT

De VVT (Vereniging Verticaal Transport) is een brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport. Verticaal Transport staat voor hijsen, heffen en werken met een hoogwerker. De VVT is een organisatie die actief werk maakt van veilig en vakbekwaam werken en van de belangen van haar leden bij diverse relevante overheden.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.