Drijvende zonne-melkfles voorziet Floating Farm van duurzame energie


s Werelds eerste drijvende zonnepaneelsysteem in de vorm van een melkfles.

Profloating heeft de aanleg voltooid van ’s werelds eerste drijvende PV-systeem in de vorm van een melkfles in de haven van Rotterdam. Profloating, een innovatief Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in drijvende zonne-energieoplossingen, realiseerde het uniek gevormde drijvende zonne-energieproject in nauwe samenwerking met Floating Farm, een volledig functioneel melkveebedrijf op het water in de stad.

De Rotterdamse haven wordt daarmee een wetenschappelijke onderzoekslocatie die ook toegankelijk is voor geïnteresseerden. Zij kunnen zo zelf drijvende zonne-energieoplossingen in de praktijk ervaren. Het melkflesproject is het eerste werkende floating solar project dat in een haven met open zeeverbinding is gerealiseerd. Dit is technisch mogelijk door een geavanceerd eb-vloedankersysteem en drijvers die ook voor zoutwater geschikt zijn. Het systeem is Dutch Engineered en zal binnenkort ook Dutch Made zijn.

De empirische gegevens die voortvloeien uit de exploitatie deelt Profloating met, potentieel, belanghebbenden zoals klanten, prospects, banken, verzekeringsmaatschappijen en overheden. Partijen die van tevoren hebben aangegeven graag gegevens te willen ontvangen om het potentieel van dergelijke milieuvriendelijke energie-inspanningen beter te kunnen bepalen.

Onderzoeksinzichten delen

Specialisten van Profloating zullen bijvoorbeeld informatie delen met betrekking tot verschillen in de opbrengst van drijvende zonnemodules in vergelijking met op de grond gemonteerde systemen. Het koelende effect van water speelt hierbij een belangrijke rol. Andere aspecten die nadere aandacht verdienen, bestaan uit de effecten van tweezijdige panelen, de reflectie op water en praktische aspecten zoals de toegankelijkheid van dergelijke systemen voor onderhoud. Kunnen technici gemakkelijk op een drijvend systeem lopen?

Profloating, samen met haar partners, heeft tot doel geïnteresseerde partijen beter te informeren over de functionele aspecten van drijvende zonnevelden. Dat kan met de gegevens uit het gedegen wetenschappelijk onderzoek afkomstig van het melkflessenzonneproject. Daartoe worden alle relevante gegevens, uitkomsten en antwoorden gedeeld op het platform Profloating Online Knowledge Center, dat binnenkort op internet beschikbaar is.

Potentie van drijvende zonne-energie

Het potentieel van drijvende zonne-energie in het algemeen is enorm, zoals het World Forum onlangs duidde. Het verklaarde: “De meest conservatieve schatting van het algehele wereldwijde potentieel van drijvende zonne-energie, gebaseerd op beschikbare door de mens gemaakte wateroppervlakten, is meer dan 400 GWp.” Na intensief onderzoek, ontwikkeling en vooral het informeren en opleiden van de markt, gelooft Profloating dat de markt steeds volwassener wordt en klaar is om te profiteren van het beschikbare potentieel. Dit wordt bevestigd door John Parnell van Forbes die in zijn artikel recent verklaarde: “2019 zal het break-outjaar van Floating Solar zijn.”

Het showcaseproject op de Floating Farm-locatie in Rotterdam brengt Profloating in een positie om de wereld te laten zien waar innovatieve drijvende zonne-energie voor staat. Eigenlijk kan iedereen het ervaren. Deze zomer openen Profloating en de Floating Farm hun deuren voor het publiek. In september van dit jaar zal Profloating bovendien samen met Solar Plaza de eerste wereldwijde drijvende zonne-energieconferentie ter wereld organiseren bij het Floating Farm-project.

Partnership Floating Farm & Profloating

De Floating Farm is een volledig functionele boerderij op water. Een slimme en duurzame manier om de landbouw opnieuw in de stad te introduceren. De oprichters van dit opvallende en gedurfde project streven naar minder logistieke vervuiling en willen aantonen dat de voedselproductie minder afhankelijk kan zijn van het reguliere energienetwerk dat werkt op basis van fossiele brandstoffen. Ze noemen het ’transfarmation’ en zijn ervan overtuigd dat stadslandbouw op de werkelijke plaats van consumptie de toekomst is. Het drijvende melkveebedrijf is energieneutraal. Profloating assisteerde niet alleen om de meest efficiënte natuurlijke energieoutput te realiseren, maar ook om de aandacht te trekken met de melkflesvorm van het drijvende zonnepanelenveld.

Profloating wil onze wereld snel een duurzamere plaats maken. De steeds prominentere rol voor watergerelateerde energieprojecten vereist een specialist die zich volledig op deze markt kan concentreren. Profloating realiseert niet alleen projecten, maar wil ook overheden en bedrijven inspireren en hun duurzame ideeën faciliteren om innovaties met zonne-energie te stimuleren. De innovatieve kracht van Profloating komt naar voren in de slimme realisatie van high-end reguliere drijvende zonnepanelen voor duurzame energieopwekking en in het gebruik van promotionele drijvende zonne-installaties in de vorm van bedrijfsnamen of logo’s en vele andere creatieve toepassingen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.