Drie kolken Prinses Beatrixsluis: de laatste stappen


De aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis is ver gevorderd.

Maar voordat begin 2019 de eerste schepen kunnen passeren en voordat er in de zomer van 2019 permanent drie kolken beschikbaar zijn, moet er nog heel wat gebeuren. Rijkswaterstaat zet alles op een rij.

Ingebruikname 3e kolk Prinses Beatrixsluis

De verbreding van het Lekkanaal is vrijwel af. Er staat water in de 3e kolk en de vier roldeuren zijn geplaatst. Na plaatsing zijn hier nog allerlei onderdelen op gemonteerd. Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk werken nu hard aan de systemen die ervoor moeten zorgen dat de roldeuren feilloos gaan werken. Hierbij horen duizenden testen. De 3e kolk wordt vanaf openstelling bediend vanuit de voormalige dienstwoningen, de witte huisjes. Deze zijn gerenoveerd, van binnen omgebouwd tot bedienruimte en worden nu verder ingericht. Langs de 3e kolk worden tijdens de wintermaanden zaken als verlichting, camera’s, de omroepinstallatie, leuningen en hekwerken aangelegd. Naar verwachting gaat de 3e kolk in februari 2019 open. Dit met het voorbehoud van grote tegenvallers bij de testen.

Proefperiode

Na ingebruikname van de 3e kolk volgt een proefperiode van twee weken waarin op doordeweekse dagen alle drie de kolken in bedrijf zijn. Daarna krijgen de twee bestaande sluiskolken (kolk 1 en 2) in twee fases een flinke renovatie.

Eerste renovatiefase

De eerste renovatiefase is gericht op het technische systeem in de heftorens en op de kolkwanden. Kolk 1 en 2 zijn om de beurt zes tot acht weken gestremd. Het gaat dan om onder andere betonherstel aan de kolkwanden, het vervangen van de 80 jaar oude machinerie in de heftorens en de ombouw naar het nieuwe besturings- en bedieningssysteem. Aan het einde van deze fase (juni 2019) integreert Sas van Vreeswijk het bediensysteem van de bestaande kolken in het nieuwe systeem (en verhuist ook de bediening van kolk 1 en 2 naar de witte huisjes) en volgt het eindexamen van alle testen: de Site Integration Test (SIT). Alles moet goed op elkaar zijn afgestemd en de interactie tussen de verschillende onderdelen moet helemaal goed verlopen. Tijdens de SIT is de volledige sluis gestremd. Deze volledige stremming is van 25 mei 20.00 uur tot 26 mei 2019 08.00 uur en van 31 mei 22.00 uur tot 2 juni 2019 08.00 uur. Het weekend van 7 juni 22.00 uur tot 9 juni 2019 08.00 uur is het reserveweekend.

Tweede renovatiefase

Na deze test wordt het bestaande bediengebouw (inclusief loopbrug) afgebroken en volgt een tweede renovatiefase van de bestaande kolken en ook van de verkeersbrug die over beide kolken loopt. In deze fase verbeteren we vooral de rol- en geleidewielen van de bestaande hefdeuren. Dat systeem zorgt ervoor dat de deur soepel los komt van zijn sponning, respectievelijk er soepel invalt. Kolk 1 en 2 zijn hiervoor om de beurt ongeveer vijf weken gestremd. De brug krijgt gelijktijdig een grote onderhoudsbeurt en wordt hiervoor tijdelijk hoger gelegd. Voor voetgangers en fietsers komt gedurende deze werkzaamheden een hulpbrug.

Afwerking en inrichting

Ondertussen wordt ook gewerkt aan de verdere inrichting van het terrein. In februari en maart 2019 worden de laatste bomen geplant. Ook de definitieve wegen en fietspaden worden weer aangelegd. Nog voor de feestdagen is een deel van de omliggende wegen geasfalteerd. Dan gaan de Lekdijk en de Achterweg tot net iets voor het buitenhoofd, indien de weersomstandigheden gunstig genoeg zijn voor het asfalteren, open. De laatste wegen en fietspaden zijn in mei/juni 2019 helemaal klaar. We verwachten nog in het tweede kwartaal van 2019 alle ligplaatsen ten noorden van de sluis beschikbaar te stellen.

Drie kolken Prinses Beatrixsluis beschikbaar

Tijdens de opknapbeurten van kolk 1 en 2 zijn bijna altijd twee van de drie kolken beschikbaar voor de scheepvaart. In een aantal weekenden van belangrijke testen is slechts één kolk beschikbaar behoudens de SIT waarbij het gehele complex gestremd is. Na de tweede renovatie is het dan zover dat in de (na)zomer van 2019 alle drie de kolken beschikbaar zijn en de vaargeul op extra diepte is voor de scheepvaart. De sluis is dan helemaal klaar voor de toekomst.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.