Diverse scheepvaartstremmingen Prinses Beatrixsluis tijdens renovatiewerkzaamheden


In het voorjaar en de zomer van 2019 is de Prinses Beatrixsluis (gedeeltelijk) gestremd vanwege renovatiewerkzaamheden.

Rijkswaterstaat verleent de scheepvaart zo veel mogelijk doorgang en plant stremmingen zo veel mogelijk ’s avonds en in het weekend.

Dankzij het doorvoeren van optimalisaties is de planning van de renovatie en van de eerder gecommuniceerde stremmingen gewijzigd. Er zijn nu meer stremmingen, maar deze zijn korter.

Werkzaamheden Prinses Beatrixsluis

In het voorjaar en de zomer van 2019 voert Rijkswaterstaat renovatiewerkzaamheden uit aan de bestaande kolken (kolken 1 en 2) van de Prinses Beatrixsluis. Ook worden de gerenoveerde kolken aangesloten op het nieuwe bediensysteem. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zullen er (gedeeltelijke) stremmingen plaatsvinden.

Wachttijden en omvaren Prinses Beatrixsluis

Naar verwachting hebben schippers tijdens de stremmingen in april 2019 langere wachttijden als er alleen één ‘oude’ kolk beschikbaar is. Er worden geen extra wachtplaatsen gecreëerd, de overnachtingsplaatsen blijven tijdens deze stremming gewoon in gebruik. Tijdens de vierkante stremmingen in juni moeten schippers omvaren via de Lek naar Wijk bij Duurstede en daar het Amsterdam-Rijnkanaal op. Naar verwachting zijn schepen twee uur langer onderweg. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn, stelt Rijkswaterstaat de kolk(en) eerder open voor de scheepvaart.

Ontheffing grotere schepen

Tijdens de renovatie van het bestaande sluiscomplex – tot eind juni 2019 – wordt ook het Lekkanaal verder verdiept. In die periode kunnen grotere schepen (CEMT-klasse Vb) alleen met ontheffing tot de 3e kolk worden toegelaten. In het najaar van 2019 zijn alle renovatiewerkzaamheden afgerond en zijn alle drie de kolken permanent in gebruik.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.