Desinvestering deel activiteiten Heerema Fabrication Group


Heerema Fabrication Group (HFG) heeft als gevolg van een strategische heroriëntatie het voornemen om een belangrijk deel van haar activiteiten op het gebied van het ontwerpen en fabriceren van complexe staalconstructies voor de offshore markt te desinvesteren.

HFG kampt al enige tijd met onvoldoende project volume en een marginale winstgevendheid. Daarnaast zijn de risico’s bij het bouwen van topsides hoog en zijn klanten niet bereid voor dit risico te betalen.

Als gevolg van de voorgenomen desinvestering is HFG van plan haar activiteiten op de locaties in Zwijndrecht (Nederland) en Hartlepool (Verenigd Koninkrijk) af te stoten. De voorgenomen desinvestering zal leiden tot sluiting van het hoofdkantoor van HFG in Nederland. Hierdoor zullen 60 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Voor de yard in Zwijndrecht heeft HFG een intentieverklaring voor verkoop getekend met het Italiaanse industriële concern Rosetti Marino S.p.A.. De verwachting is dat de voorgenomen verkoop van de yard in Zwijndrecht niet tot banenverlies zal leiden. Ook voor de activiteiten van de yard in Hartlepool zal op termijn een nieuwe eigenaar worden gezocht. De activiteiten op de HFG yard in Vlissingen (Nederland) en in Opole (Polen) zullen worden voortgezet.

De directie van HFG heeft de medewerkers inmiddels geïnformeerd en een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad van HFG Nederland ingediend. HFG zal zich inzetten om de medewerkers van wie de arbeidsplaats vervalt zo goed mogelijk te ondersteunen. “We zijn ons er terdege van bewust dat de voorgenomen desinvestering bijzonder ingrijpend is voor onze collega’s op ons hoofdkantoor in Zwijndrecht”, aldus CEO Koos-Jan van Brouwershaven van HFG. “We zullen ons dan ook tot het uiterste inzetten om hen in deze moeilijke fase te begeleiden.”

Het voornemen tot de desinvestering van HFG volgt op een eerdere herstructurering van HFG in november 2016. Deze vond plaats tegen de achtergrond van de gedaalde olieprijs en de daaraan gekoppelde, uitblijvende investeringen in de olie- en gasindustrie en ongunstige contractvoorwaarden op de windenergiemarkt. Uitgangspunt van de reorganisatie was de verwachting dat de markt in 2019 zou herstellen. Van Brouwershaven toont zich teleurgesteld dat de eerdere reorganisatie niet het gewenste effect heeft gehad. “Onder de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden heeft HFG met haar huidige structuur en hoofdkantoororganisatie te weinig perspectief haar activiteiten te continueren.”

De HFG yard in Vlissingen, ondersteund door de yard in Polen, zal zich blijven toeleggen op de bouw van jackets voor de offshore industrie en tevens dienst blijven doen als ondersteunende yard voor zusterbedrijf HMC.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.