Dekkingsgraad boven de 100% maar PMT juicht niet


In het tweede kwartaal van 2021 is de dekkingsgraad van PMT verder gestegen van 98,8% naar 101,5%.

Dit komt met name door de positieve rendementen in de returnportefeuille, voornamelijk aandelen. Aandelen behaalden in het tweede kwartaal een positief rendement van 7,3%. Ook onroerend goed (5,8%) en hoogrentende beleggingen (2,6%) kenden een positief rendement. Het beleggingsrendement was in het tweede kwartaal van 2021 3,4%.

“We zien, net als in het eerste kwartaal weer een kleine stap voorwaarts in het herstel. Het is fijn dat de dekkingsgraad net boven de 100% is maar het is zeker nog geen tijd om te juichen, aldus Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT. Er is afgesproken dat we in 2021 en 2022 de pensioenen niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven 90%. Of bij PMT de pensioenen verlaagd moeten worden weten we pas begin 2022, als de stand van 31 december 2021 bekend is.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.