De ACM doet inval vanwege mogelijke handel met voorkennis op de energiemarkt


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind maart een inval gedaan bij een onderneming in de elektriciteitssector.

De toezichthouder deed deze inval om te onderzoeken of de onderneming het verbod op handel met voorkennis op de energiemarkt heeft overtreden. Ook wil de ACM onderzoeken of de onderneming voorkennis op de juiste manier heeft gepubliceerd, zodat alle marktpartijen op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken.

Bijdragen aan vertrouwen in de energiemarkt

De inval van de ACM is onderdeel van het toezicht op de naleving van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), dat tot de taken van de ACM behoort. Het doel van REMIT is marktmisbruik op de groothandelsmarkt voor energie op te sporen en tegen te gaan.

Remko Bos, directeur Energie van de ACM: “Met het toezicht op de naleving van REMIT willen we marktmisbruik voorkomen en dragen we er aan bij dat marktspelers vertrouwen hebben in de werking van de energiemarkt. Dat doen we samen met onze Europese collega-toezichthouders. REMIT bevordert de concurrentie, wat leidt tot eerlijke prijzen voor de consument.”

Signalen verzamelen en onderzoek doen

De inval van de ACM is de eerste op het gebied van REMIT in Nederland. De ACM werkt op verschillende manieren aan het toezicht op de naleving van de REMIT-verplichtingen voor marktspelers. Zo heeft de ACM er in de afgelopen jaren aan gewerkt dat partijen hun REMIT-verplichtingen beter kunnen nakomen doordat zij hun organisatie hierop hebben ingericht. Daarnaast verzamelt de toezichthouder signalen over mogelijke overtredingen. Die signalen komen bijvoorbeeld van beurzen en brokers. Zij zijn verplicht om de toezichthouder te informeren als zij het vermoeden hebben van handel met voorkennis of van marktmanipulatie. Ook krijgt de ACM signalen van ACER, het agentschap van Europese toezichthouders. Als de signalen daartoe aanleiding geven, kan de ACM een formeel onderzoek starten. Met deze inval gebeurt dat.

Hoe loopt het onderzoek verder?

De inval is een eerste stap in het onderzoek naar mogelijke REMIT-overtredingen. Als de ACM tot de conclusie komt dat er overtredingen zijn begaan, dan heeft de onderneming de mogelijkheid om haar kant van het verhaal te vertellen voordat de ACM een sanctie kan opleggen. De ACM kan ook tot de conclusie komen dat er geen overtreding is begaan.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.