Contracten offshore wind Duitsland en nieuwe activiteiten defensie benadrukken essentie Den Helder Airport


Den Helder Airport (DHA) faciliteert de komende jaren helikoptervluchten voor onderhoud aan het Duitse windmolenpark Deutsche Bocht voor Vestas terwijl voor bouwer Van Oord een call-off contract is afgesloten voor het zelfde windpark.

Het vervoer van personeel en kleine vracht voor de projecten van de contractpartners in Duitsland wordt door DHSS vanaf Den Helder Airport verzorgd. Defensie en Den Helder Airport gaan bovendien meer aanspraak maken op de luchthavencapaciteit, onder andere door de inzet van innovatieve drone-toepassingen door de Nederlandse marine, civiele operators en onderzoeksinstellingen.

Mede door het nieuwe lange-termijn contract met MHI Vestas zet de luchthaven zich, naast offshore olie- en gas-, ook op de kaart als belangrijke Europese offshore windluchthaven met strategisch belangrijke ligging.

Doorslaggevende reden om bij de keuze voor het nieuwe Duitse onderhoudscontract voor DHA te kiezen, is de professionele en gespecialiseerde luchthaven met de daar gevestigde douane, marechaussee en afhandelingsbedrijven. Daarnaast speelt de ligging dichtbij de internationale luchthaven Schiphol een cruciale rol. “Specialistisch personeel in de sector is schaars en dus duur,” aldus directeur Conny van den Hoff van Den Helder Airport. “Je wilt vakspecialisten zo snel mogelijk op locatie beschikbaar hebben. Korte en snelle logistieke lijnen zijn van belang en daar dragen wij aan bij vanwege de ligging van DHA. Het gespecialiseerde personeel komt vanuit de hele wereld; via Schiphol en onze professionele helikopterluchthaven zijn zij het snelst op locatie in de Deutsche Bucht.”

Twee jaar geleden besloten diverse op Den Helder Airport gevestigde bedrijven, waaronder DHSS, tot een strategiewijziging om Den Helder Airport ook als hub voor offshore wind aan de Noordzee te positioneren. Den Helder Airport heeft een intensieve periode achter de rug waarin een aantal trajecten in gang zijn gezet die meer bedrijvigheid opleveren voor Den Helder. Wij zien dit als bevestiging dat de gekozen strategie vruchten afwerpt. Ook versterkt dit de visie van zes samenwerkende Noordzee-vliegvelden, die zijn verenigd in de North Sea Heliports Alliance”, aldus Van den Hoff.

Bedrijvigheid vanuit Defensie

Met het recent vastgestelde luchthavenbesluit kan het aantal civiele vliegbewegingen op Den Helder Airport groeien van 27.000 naar 29.000 per jaar en er is nog altijd ruimte voor het faciliteren van een lijndienst. Ook neemt het aantal activiteiten bij Defensie toe. De luchthaven wordt in samenwerking met de marine en diverse marktpartijen het centrum voor innovatieve, maritieme drones. Daarnaast stationeert het Defensie Helikopter Commando 20 NH90 helikopters op Maritiem Vliegkamp de Kooy. Twaalf NH90 helikopters vervullen de maritieme gevechtstaak en 8 helikopters de amfibische transporttaak. Van den Hoff: “Samen met het bestaande 860 squadron van het Defensie Helikopter Commando betekent dit dat Maritiem Vliegkamp de Kooy de zorg en operaties van 20 NH90 helikopters voor haar rekening neemt. Mede hierdoor bestaat er over de bestaanszekerheid van het vliegveld geen enkele twijfel meer.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.