Containerterminal ECT doet toezegging over planningscriteria binnenvaartschepen


Containerterminal Europe Container Terminals (ECT) doet een toezegging over de planningscriteria van binnenvaartschepen.

De toezegging ziet op het planningsproces van ECT voor binnenvaartschepen die containers vervoeren tussen ECT’s diepzeeterminals in de Rotterdamse haven en het achterland. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat de toegezegde planningscriteria objectief, redelijk, nondiscriminatoir en transparant zijn. ECT publiceert de criteria op haar website.

ECT doet deze toezegging, omdat de ACM na onderzoek mededingingsrisico’s heeft gesignaleerd. De toezegging draagt bij aan een gelijk speelveld voor het containervervoer met een binnenvaartschip van en naar het achterland van de Rotterdamse haven.

Containeroverslag in de haven

ECT heeft twee terminals voor containeroverslag in de haven van Rotterdam. Hier leggen grote zeecontainerschepen aan. De containers worden op de terminal overgezet op binnenvaartschepen, treinen of vrachtwagens. De binnenvaartschepen varen door naar het achterland om daar te worden gelost. De containerterminals zijn een belangrijke schakel in het logistieke netwerk van containervervoer. De capaciteit op de terminal is soms op piekmomenten schaars en moet daarom optimaal worden benut. Elke terminal maakt gebruik van een planning om de overslag zo snel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden.

Onderzoek ACM

Uit het onderzoek van de ACM komt het beeld naar voren dat ECT bij het plannen van het laden en lossen van binnenvaartschepen soms gelijke gevallen niet gelijk zou behandelen. Daarnaast blijkt dat het voor sommige binnenvaartschippers niet duidelijk is aan welke eisen zij moeten voldoen om prioriteit te krijgen binnen het planningssysteem van ECT. De ACM heeft geen overtreding vastgesteld, maar ziet wel risico’s voor de mededinging. Met deze toezegging worden deze risico’s vermeden.

Hoe nu verder?

De ACM wil de toezegging verbindend verklaren en stopt haar onderzoek naar ECT. De ACM legt de toezegging daarom nu 6 weken ter inzage zodat belanghebbenden de mogelijkheid hebben daarop te reageren.

De ACM in de havens

De ACM werkt aan een eerlijk speelveld voor bedrijven in de haven, omdat zeehavens belangrijk zijn voor onze economie. In de havens worden goederen ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd. Bedrijven in de havens werken veel samen. Dat moet ook, om goederen snel te verwerken en van A naar B te vervoeren. De ACM wil dat bedrijven in de haven eerlijk met elkaar concurreren en dezelfde kansen krijgen. Gezonde concurrentie zorgt voor een bloeiende havensector en voor innovatie. De ACM geeft daarom voorlichting en treedt op waar de concurrentie in het gedrang komt. Op die manier stimuleert de ACM de gezonde economie in de haven.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.