Container met gevaarlijke stoffen gelokaliseerd


In de Noordzee is op Duits grondgebied een van de containers met gevaarlijke stoffen gelokaliseerd.

Het gaat om een container met dibenzoylperoxide. Op dit moment bekijkt de berger in welke staat de container zich bevindt en of er nog lading aanwezig is.

In overleg met de Duitse autoriteiten zal de berger een bergingsplan opstellen en de manier van bergen bepalen. De locatie van de andere overboord geslagen container met gevaarlijke stoffen (met lithium-ion-batterijen) is nog niet vastgesteld.

Lokaliseren van containers

Van de verkeersbaan tot aan het strand van de eilanden is het lokaliseren van containers nog steeds in volle gang. Het lokaliseren van overboord geslagen containers is in de Eemsgeul, de verkeersbaan boven de Waddeneilanden en de zeegaten tussen deze eilanden afgerond. Van het gebied tussen de vaargeul en de eilanden is inmiddels meer dan helft in kaart gebracht.

Containerberging

Ook de berging van de containers is nog steeds bezig. Meerdere schepen zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig met het verwijderen van containerdelen en lading van de bodem van de Noordzee, als het weer het toelaat. Inmiddels zijn 221 geïdentificeerde containerdelen met unieke containernummers uit de Noordzee gehaald.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.