Commissie lanceert Europees network van U-space Demonstrators


Afgelopen week lanceerde Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc officieel het U-space Demonstrator Network om drone en U-space projecten in Europa te ondersteunen.

Dit netwerk wordt een forum om kennisoverdracht te bevorderen hoe drones op een veilige, schaalbare en milieuvriendelijke manier commercieel kunnen worden ingezet.

De focus ligt op U-space, een systeem dat alle drones in het luchtruim verbindt en zichtbaar maakt voor autoriteiten en burgers.

Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc zegt: “Drones zijn een belangrijk onderdeel van de toekomst van de luchtvaart, ze zullen deel uitmaken van ons dagelijks leven. Alle spelers kunnen van elkaar leren en hun ervaringen uitwisselen om zo droneverkeer veilig, schaalbaar en milieuvriendelijk te houden. Dat is het doel van dit Europees netwerk.”

Vandaag zijn er reeds U-space projecten met drones die concrete resultaten opleveren hoe drones op een veilige manier kunnen worden ingezet en hoe het groeiende U-space systeem robuuster en betrouwbaarder kan worden. Om deze U-space projecten duurzaam en aantrekkelijk voor investeerders te maken, dienen de voorgestelde oplossingen compatibel te zijn binnen het Europees kader. Daarom heeft de Europese Commissie het initiatief genomen een Europees netwerk van U-space demonstrators op te richten om deze projecten te ondersteunen.

Het netwerk is een samenwerking van EASA, het Europese agentschap voor de veiligheid in de luchtvaart, SESAR Joint Undertaking (SJU) en Eurocontrol. Deze organisaties zullen nauw samenwerken om deze projecten en ook de autoriteiten te ondersteunen die de droneoperaties zullen goedkeuren. De focus ligt op veelbelovende projecten die nog wat verdere operationele en regelgevende aanpassingen dienen te demonstreren voor ze commercieel kunnen worden ingezet.

Het netwerk ondersteunt ook de bevoegde autoriteiten om de vele aanvragen te verwerken die verwacht worden eens de commerciële inzet van drones van start gaat.

Het evenement werd georganiseerd door de Haven van Antwerpen, de Belgische luchtverkeersleiding Belgocontrol en U-space technologiebedrijf Unifly. Alle drie maken ze deel uit van het netwerk.

Erwin Verstraelen, Chief Digital and Innovation Officer Havenbedrijf Antwerpen: “Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om op lange termijn de competitiviteit van onze haven duurzaam te handhaven. In de nabije toekomst zijn drones niet meer weg te denken, niet in het minst in onze haven, ter ondersteuning van onze rol als operator en regulator. Daarnaast zullen we als Havenbedrijf, in onze rol als community builder, het gebruik van drones zoveel mogelijk faciliteren voor alle stakeholders. Gegeven het bijzonder karakter van onze haven moet dit op een veilige manier gebeuren. Met onze deelname aan dit netwerk bevestigen we onze voortrekkersrol en ambitie om een open en innovatieve hub te zijn die nieuwe technologieën ingang laat vinden.”

Marc Kegelaers, CEO of Unifly: “Dit Europees network van U-Space demonstrators is een primeur. Het is een uitnodiging aan alle belanghebbenden van deze ontluikende industrie om samen te werken met de regulator en te kijken hoe een solide regelgeving kan worden opgebouwd zodat de Europese drone services markt werkelijkheid kan worden. Wij kijken er naar uit om met onze internationale ervaring te kunnen bijdragen aan dit initiatief. De veilige integratie van het droneverkeer staat voor ons centraal.”

Johan Decuyper, CEO Belgocontrol: “De dronesector geeft ons de kans om onze rol als beheerder van het luchtruim te herzien nu we geconfronteerd worden met nieuwe soorten gebruikers. In plaats van aan de zijlijn te blijven staan, geloven we dat het belangrijk is zelf een drijvende kracht te zijn in deze evolutie. Toch kunnen we en willen we de uitdagingen niet negeren die er bij komen kijken op vlak van veiligheid. De enige manier om hier op een juiste manier mee om te gaan is door voortdurend te innoveren, aan te passen en waar mogelijk de weg uit te stippelen naar automatisatie, op een veilige en schaalbare manier. Het gaat dan ook over het opstellen van nieuwe Europese wetgeving over het gebruik van drones. Daarom verwelkomen we initiatieven zoals het netwerk dat vandaag wordt aangekondigd. We kijken ernaar uit om voluit samen te werken aan het platform en aan het ontwerp van een Europese regelgeving.”

Een eerste overzicht van de activiteiten in het network zal worden voorgesteld tijdens de High-Level Conference on Drones in Amsterdam in november 2018.

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.