Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek


Bij de aanleg van de overnachtingshaven wordt een deel van het terrein van waterscouting Abel Tasman verplaatst.

Het clubgebouw blijft wel behouden. Waterscouting Abel Tasman heeft een terrein en een clubgebouw aan de Valeplas. De vloot van de club ligt afgemeerd in de Westlob en voor de spelactiviteiten maakt de waterscouting nu gebruik van de plas. Realisatie van de overnachtingshaven Giesbeek betekent dat de waterscouts geen gebruik meer kunnen maken van de Westlob. Bovendien is een deel van hun terrein nodig om de overnachtingshaven aan te kunnen leggen. Rijkswaterstaat zoekt in nauw overleg met de gemeente, waterscouting Abel Tasman en terreineigenaar Leisurelands een oplossing.

Nieuw ontwerp

Adviesbureau Tauw werkt samen met landschapsarchitect Van Paridon X De Groot een ontwerp uit voor het nieuwe terrein van de waterscouting, richting de Rhedense Veerweg en Oude IJsselarm. Tegelijkertijd maakt Rijkswaterstaat afspraken met alle betrokkenen over de planning van de werkzaamheden en de verdeling van de kosten van de verplaatsing. Onderdeel van de afspraken is dat de waterscouts een financiële compensatie krijgen voor de kosten die zij maken voor de verplaatsing.

Verplaatsing waterscouting

Bij de verplaatsing houden we rekening met het recreatieseizoen van de waterscouting. Dat betekent dat de verplaatsing plaatsvindt vóór de werkzaamheden voor de overnachtingshaven starten en zoveel mogelijk buiten het seizoen van de waterscouting.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.