Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C: vaarwegbeperking voor schepen hoger dan 6.82 m (Kanaalpeil)


Wegens een storing aan de Buitenhuizerbrug wordt de brug niet bediend. Dit levert hinder op voor de scheepvaart: er geldt een vaarwegbeperking in de doorvaarthoogte van 6.82 m (Kanaalpeil).

Er is geen hinder voor scheepvaart lager dan 6,82 m en wegverkeer (N202).

Op dit moment is helaas nog niet duidelijk op welke termijn de brug weer geopend kan worden. Gezien de complexe situatie zal de brug in ieder geval tot medio volgende week gesloten blijven.

Momenteel geen lokale bediening

De afgelopen week kon de brug bediend worden in aanwezigheid van een monteur, maar helaas is gebleken dat daarbij technische problemen met de hydrauliek ontstaan. Daarmee ontstaat een risico dat de brug na een opening niet meer gesloten kan worden en deels open kan blijven staan. Met als gevolg hinder voor zowel wegverkeer als vaarwegverkeer. Daarom is ervoor gekozen de lokale bediening te staken totdat hier een oplossing voor is en de noodbediening succesvol getest is.

Testen noodbediening

Momenteel wordt druk gezocht naar een oplossing om de brug veilig te kunnen openen. Om te testen of noodbediening op locatie veilig kan, is een stremming van het wegverkeer nodig. Dat vergt voorbereidingstijd: zo is afstemming met de omgeving nodig, zoals ov-en hulpdiensten. Zodra duidelijk is wat er na volgende week mogelijk is, krijgt dit bericht een update.

Voor de actuele situatie kunt u ook de status en berichten op de website van Vaarweginformatie raadplegen.

Omvaarroutes

Zeilschepen (>6,82m Kanaalpeil) vanuit Spaarndam en Haarlem kunnen niet meer via de staandemastroute naar het Noordzeekanaal varen. De omvaarroute gaat via de Ringvaart, de Nieuwe Meer en in de nacht door Amsterdam.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.