Brexit leeft sterk onder bedrijven, maar verdere voorbereiding is nodig


Ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK) treffen beduidend vaker voorbereidingen op de Brexit dan een jaar geleden.

Bijna 1 op de 5 ondernemers (18%) is zich nu actief aan het voorbereiden, tegen 10% in 2017. Een ruime meerderheid (78%) denkt echter wel dat het uiteindelijk met de gevolgen van de Brexit voor het eigen bedrijf mee zal vallen.

Voor de Nederlandse economie als geheel voorziet 66% van de ondernemers daarentegen weer wel een negatieve impact. Zowel ondernemers als Nederlanders die in het VK wonen, zijn niet erg gerust op een goede afloop; rond de 60% van beide groepen acht de kans klein dat er een akkoord komt met afspraken over de uittreding van het VK uit de EU.

Onderzoek

Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het onderzoek vond plaats in juni 2018 als vervolg van de eerste meting in het najaar van 2017.Er is onderzoek gedaan naar bedrijven die zaken doen met het VK, Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en burgers in Nederland.

Blok: ‘Snel duidelijkheid’

Minister Blok (Buitenlandse Zaken): ‘Het aftellen is nu echt begonnen. Daarom is het zo belangrijk dat er voor de grote groep Nederlanders in het VK en voor de bedrijven zo snel mogelijk duidelijkheid komt over gevolgen van de Brexit. We zetten vol in op de onderhandelingen in Brussel, maar ik raad iedereen aan ook voorbereidingen te blijven treffen voor het meest ongunstige scenario.’

Kaag: ‘Doe Brexit Impact Scan’

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): ‘Het is goed om te zien dat het bedrijfsleven zich steeds actiever gaat voorbereiden op de Brexit, maar 18% is beslist nog niet genoeg. De tijd tot de Brexit op 29 maart 2019 dringt en alle scenario’s zijn nog mogelijk, ook de allerslechtste. Het wordt dus steeds belangrijker dat bedrijven zich goed voorbereiden op het feit dat het VK straks geen lid meer is van de EU, met alle gevolgen van dien. Denk aan douaneprocedures en andere inspecties. Ik roep alle ondernemers op om de Brexit Impact Scan te doen, zodat zij kunnen zien welke maatregelen ze nu al kunnen en moeten treffen. Ook als u niet direct zaken doet met het VK, kan de Brexit u raken, bijvoorbeeld bij een toeleverancier of in dataverkeer. Ook kunnen bedrijven terecht bij het Brexitloket voor praktische tips en zijn er geregeld voorlichtingsbijeenkomsten.’

Nog veel Nederlanders ongerust

De ruim 100.000 Nederlanders die in het VK wonen, zijn minder bezorgd over de gevolgen van de Brexit dan in 2017 (van 67 naar 57%). Maar nog steeds is de meerderheid niet gerust over zaken als hun verblijfsrechten, toekomstige douaneprocedures, behoud van pensioen en toegang tot de gezondheidszorg. Ongeveer 22% is zich actief aan het voorbereiden op de Brexit.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.