Brede kabinetsdelegatie op handelsmissie naar India


De handelsmissie – met in totaal 131 bedrijven – staat onder aanvoering van zakelijk missieleider Hans de Boer van VNO-NCW.

Minister-president Rutte, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins reizen tussen 23 en 25 mei naar India voor een werkbezoek en handelsmissie.

Op 24 mei heeft minister-president Rutte in Delhi een ontmoeting met minister-president Modi van India en bespreekt hij met hem de strategische relatie tussen Nederland en India en verdieping van de samenwerking op politiek en economisch terrein. Daarnaast bekrachtigt de minister-president de toetreding van Nederland tot de International Solar Alliance en woont hij evenementen bij rond oplossingen voor moderne uitdagingen in Indiase steden, zoals schoon drinkwater en het tegengaan van luchtvervuiling. Op uitnodiging van de denktank Carnegie India geeft de minister-president een keynote speech over het strategische belang van samenwerking tussen India en Europa. Tijdens een handelsdiner, waaraan de volledige Nederlandse handelsdelegatie, hun Indiase counterparts en alle bewindslieden deelnemen, worden tientallen MoU’s ondertekend tussen Nederlandse en Indiase bedrijven en kennisinstellingen.

Op 25 mei staat een bezoek aan Bangalore op het programma aan het Shell Technology Centre en ISRO, de ruimtevaartorganisatie van India. Daarnaast zijn er demonstraties van innovatieve projecten van Nederlandse en Indiase onderzoekers op het terrein van gezondheidszorg, landbouw, klimaat en hightech.

Programma minister Schouten

Voedselzekerheid in India is geen vanzelfsprekendheid. Bijna 200 miljoen (15%) van de circa 1,4 miljard inwoners van India leeft in armoede. Bovendien woont een kwart van de ondervoede wereldbevolking in India. Voedselzekerheid en het bestrijden van ondervoeding zijn daarom belangrijke thema’s tijdens het bezoek van minister Schouten aan India. De Indiërs zien Nederland als een belangrijke partner bij het moderniseren van de landbouw en de voedselverwerking. Dat past in het Nederlandse beleid, dat zich vooral richt op de export van kennis en technologie.

Programma minister Kaag

Minister Kaag begint haar bezoek woensdag in Mumbai. Ze neemt daar deel aan een rondetafelgesprek met CEO’s van enkele grote Indiase en Nederlandse bedrijven over de manier waarop ze kunnen bijdragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ook heeft ze een ontmoeting bij de Reserve Bank of India. Donderdag is de minister in Delhi. Ze houdt een openingstoespraak bij het Indo Dutch Sustainability Forum (INDUS). Ook is de minister onder meer bij de lancering van de zogeheten Clean Air India Ring. Vrijdag is minister Kaag in Bangalore, waar het programma in het teken staat van smart cities en hightech/IT.

Programma minister Van Nieuwenhuizen

Op 23 mei opent minister Van Nieuwenhuizen in Mumbai het Indo-Dutch Forum on Smart en Sustainable Port Development. Op dit congres delen onder meer Nederlandse en Indiase bedrijven uit de maritieme sector en logistiek hun aanpak om havens en scheepvaart concurrerender en duurzamer te maken. Ze is ook bij de ondertekening van een aantal deals die Nederlandse havens sluiten voor Indiase projecten. Aan boord van een baggerschip krijgt de minister te zien hoe de haven van Mumbai door Nederlandse bedrijven een facelift krijgt. Ook spreekt Van Nieuwenhuizen met de chief minister van de staat Maharashtra.

Op 24 en 25 mei is de minister in Delhi om onder meer de Nederlandse inzet voor de National Mission for Clean Ganga voor het voetlicht te brengen. Een schonere Ganges rivier is een van de speerpunten van president Modi. Op een speciaal Ganges congres wordt gesproken over oplossingen van Nederlandse partners om de rivier minder te vervuilen, het water te zuiveren en ook om afval uit de rivier te hergebruiken. Daartoe wordt ook een aantal nieuwe overeenkomsten gesloten.

Programma minister Bruins

Minister Bruno Bruins begint de handelsmissie op 23 mei in Delhi. 28 Bedrijven uit de Life Sciences en Health sector reizen met hem mee. Samen met hen legt de minister een aantal bezoeken af om samenwerking op het gebied van onderzoek te stimuleren, handelsbetrekkingen te bevorderen en te zorgen voor meer business-to-business contacten.

Minister Bruins heeft ook een aantal ontmoetingen met ambtsgenoten. Op 23 mei spreekt hij minister van Staat van Health & Family Welfare (het Indiase Ministerie van Volksgezondheid), Shrimati Anupriya Patel over verdere samenwerking tussen Nederland en India op het gebied van gezondheidszorg en volksgezondheid. Het gesprek gaat met name over de betaalbaarheid van medicijnen en het maken van afspraken over de gezamenlijke aanpak van antibioticaresistentie. Later die dag heeft hij ook een ontmoeting met minister Rajyavardhan Singh Rathore van Sport waarbij mogelijke samenwerking op het gebied van onder meer voetbal, hockey en innovatieve sportontwikkelingen die Nederland te bieden heeft op de agenda staan.

Programma De Boer (VNO-NCW)

Met Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, reizen meer dan 130 bedrijven en kennisinstellingen mee uit onder meer de sectoren water, logistiek & maritiem, agro & en tuinbouw, hightech & IT, gezondheid en ‘smart cities’. Voor elke sector zijn speciale programma’s georganiseerd waarbij deelnemers (en ook de verschillende bewindslieden) allemaal andere steden aan doen, zoals Delhi, Mumbai en Bangalore. Op donderdag 24 mei organiseert VNO-NCW een CEO Round Table Meeting met Nederlandse en Indiase bedrijven en premier Modi.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.