Bouwers gekozen voor aanleg kades Amaliahaven


Het Havenbedrijf Rotterdam heeft, na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure, de aanleg van zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven gegund aan het bouwconsortium van HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord.

Dit betekent het startsein voor de verdere ontwikkeling van de op de Maasvlakte II gelegen haven, die tot een uitbreiding van de jaarlijkse overslag met vier miljoen standaardcontainers (TEU) in de Rotterdamse haven kan leiden.

De nieuwbouw komt aan weerszijden van de ongeveer 2,5 kilometer lange haven. In totaal gaat het om 1.825 meter diepzeekade, 160 meter binnenvaartkade en 360 meter aan grondkeringen. Daarmee wordt – op 725 meter na – het gehele in 2015 in gebruik genomen havenbekken ingekaderd. De eerste 500 meter kademuur zal naar verwachting eind 2022 worden opgeleverd. Uiterlijk anderhalf jaar later is het laatste deel van het project gereed.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.