Boskalis verwerft contract voor kanaalverbreding Port Adelaide in Australië


Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een contract verworven voor het verbreden van het Outer Harbor toegangskanaal naar Port Adelaide in Australië.

Het project is gegund door haveneigenaar en -exploitant Flinders Ports. De totale waarde van het contract bedraagt circa EUR 40 miljoen.

Boskalis is aangesteld om het toegangskanaal te verbreden van 130 meter naar 170 meter en om de draaikom te vergroten. Hierdoor kunnen de grotere en efficiëntere Post-Panamax-containerschepen, die het wereldwijde vervoer van containervracht steeds meer overheersen, worden ontvangen. Door de uitbreiding van het kanaal zullen ook grotere cruiseschepen kunnen afmeren, waardoor het toerisme zal worden bevorderd.

Er zal naar schatting 1,5 miljoen kubieke meter voornamelijk zand en klei worden verwijderd met behulp van een sleephopperzuiger en een grote backhoe dredger. Flinders Ports en Boskalis stellen alles in het werk om de milieugevolgen van de kanaalverbreding tot een minimum te beperken en de gezondheid van het mariene milieu maximaal te ondersteunen, conform de strenge vereisten van de baggervergunning die door de Australische Environment Protection Authority is verleend. Het gebaggerde materiaal wordt op een aangewezen locatie 30 kilometer offshore gedeponeerd met behulp van adaptieve milieubeheerstechnieken om ervoor te zorgen dat de maximaal toegestane vertroebelingsgraad niet wordt overschreden. Het project wordt in de tweede helft van 2019 uitgevoerd.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.