Boskalis stelt dividend omwisselverhouding vast op 1:23,5


Op 9 mei 2018 is het dividend van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) over het boekjaar 2017 vastgesteld op EUR 1,00 per gewoon aandeel.

Dit wordt uitgekeerd in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder verkiest een dividenduitkering in contanten te ontvangen.

Bij een uitkering in gewone aandelen zullen aandeelhouders één gewoon aandeel ontvangen per 23,5 dividendrechten van gewone aandelen. De omwisselverhouding is bepaald aan de hand van de naar het volume gewogen gemiddelde koers van verhandelde Boskalis-aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de periode van 29, 30 en 31 mei van EUR 23,5360.

Vanaf 5 juni 2018 zal het dividend in contanten betaalbaar gesteld worden en zullen gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten geleverd worden. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van de wettelijke dividendbelasting.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.