Bonden zwaar teleurgesteld over pensioenbrief kabinet


In zijn pensioenbrief aan de Tweede Kamer gaat minister Koolmees volledig voorbij aan de zorgen van werkende mensen en gepensioneerden.

Hij rept met geen woord over dreigende pensioenkortingen voor miljoenen mensen en de grote moeilijkheden van werkenden om de stijgende AOW-leeftijd te halen. De minister negeert bovendien het ultimatum van de bonden, waarin ze extra geld vragen voor het oplossen van de problemen en acties aankondigen.

Dat zeggen de vakbonden FNV, CNV en VCP in een eerste reactie. Voor miljoenen mensen dreigen eind dit jaar kortingen op hun pensioenuitkering of hun pensioenopbouw. Voor de honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoog-risicoberoepen is nog steeds niets geregeld: zij halen nu al nauwelijks gezond hun pensioen en zien de AOW-leeftijd steeds verder stijgen. En als de bonden in sectoren, bedrijven en instellingen voor deze groepen afspraken willen maken over eerder stoppen, dan wordt het grootste deel daarvan afgepakt door de belastingdienst in de vorm van een RVU-boete. Daarmee is een eerlijke regeling bijna onmogelijk.

FNV: ‘Klap in het gezicht’

Tuur Elzinga (vicevoorzitter FNV): ‘Ik ervaar deze brief als een klap in het gezicht van werkende mensen en gepensioneerden. Ook nu het economisch goed gaat, wil dit kabinet nog steeds geen geld uittrekken om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken. Sterker nog, het kabinet bezuinigt sinds de afgelopen crisis elk jaar meer op de AOW. Intussen is dat al 3 miljard op jaarbasis. Daarom zeggen wij: bevries de AOW-leeftijd en schrap de RVU-boete!’

Het enige wat over de AOW-leeftijd in de brief staat, is dat er een onderzoek komt naar de houdbaarheid van de zogenaamde 1-op-1-koppeling. Dit is de afspraak dat elk jaar stijging van de levensverwachting, ook moet leiden tot één jaar langer doorwerken. Koolmees komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer, die uitgezocht wil zien wat de effecten hiervan zijn. Volgens de bonden zijn die effecten allang zichtbaar in de praktijk, en moet het kabinet nu snel met financiering komen om mensen uit de problemen te helpen.

CNV: ‘Kabinet zit op dwaalspoor’

Wat wel in de brief staat, schiet de bonden volledig in het verkeerde keelgat. Zo wil het kabinet aan de slag gaan met invoeren van persoonlijke pensioenpotjes. De bonden zijn hier faliekant tegen, omdat het leidt tot pech- en gelukgeneraties en bovendien de totale pensioenopbrengst voor iedereen gemiddeld ruim 8 procent verlaagt. Ook wil het kabinet een begin maken met afschaffen van de doorsneesystematiek bij pensioenfondsen. De bonden waarschuwen dat dit voor veel van de huidige werkenden een flink lager pensioenresultaat oplevert en dat dit zonder adequate compensatie absoluut onaanvaardbaar is. Het is nog totaal onduidelijk hoe het kabinet deze compensatie wil realiseren.

Arend van Wijngaarden (voorzitter CNV): ‘Minister Koolmees zit nu volstrekt op een dwaalspoor met zijn plan om terug te willen naar de individuele pensioenpotjes uit het regeerakkoord. Daarmee raakt een koopkrachtig pensioen verder uit het zicht dan ooit. Laat de minister en dus het gehele kabinet daarom tot inkeer komen en terugkeren naar de onderhandelingstafel met een echt serieus aanbod. Zo niet, dan heeft het kabinet Rutte III de pensioenkortingen van miljoenen Nederlanders op zijn geweten.’

VCP: ‘Dit is geen handreiking’

VCP-voorzitter Nic van Holstein: ‘Het kabinet drukt met deze brief haar zin door op gebied van pensioenen. De rekening dreigt zo voor de pensioendeelnemers te komen. Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. De doelstelling van een goed pensioen raakt zo uit het zicht. Het kabinet komt bovendien op geen enkele wijze tegemoet aan onze eisen in het ultimatum. Deze brief kan ik niet als handreiking beschouwen.’

FNV, CNV en VCP voeren de komende weken in het hele land actie voor een goed pensioen voor iedereen, met als voorlopig hoogtepunt een landelijke actiedag op maandag 18 maart. Inzet zijn drie eisen:

Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen. De AOW-leeftijd moet worden bevroren en de boete op eerder stoppen moet van tafel Indexatie voor elke generatie. Wij willen een koopkrachtig pensioen Een goed pensioen voor iedereen (ook voor flex en zzp).

De vakcentrales komen nog z.s.m. met een uitgebreidere reactie op de brief, gericht aan de minister en de Tweede Kamer.

Bron: FNV

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.