Boete voor illegale export van bierkrat-granulaat


Een afvalbedrijf uit Rotterdam is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het illegaal overbrengen van granulaat van cadmiumhoudende bierkratjes naar Polen.

Het bedrijf moet een boete van 50.000 euro betalen. Bij het strafrechtelijk onderzoek was de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport nauw betrokken.

Een bierbrouwer had de kratten jaren geleden in de ban gedaan vanwege het hoge gehalte giftig cadmium in het plastic. In 2013 exporteerde het afvalbedrijf de tot granulaat vermalen kratten naar een fabriek in Polen om er met een pyrolyse-techniek scheepsbrandstof van te laten maken. Alleen verzuimde het afvalbedrijf bij de export van 360 ton te melden dat het om giftig materiaal ging.

Vonnis

“Illegale overbrenging van een grote partij gevaarlijk afval”, oordeelt de rechter. De rechter zei bij de uitspraak van de straf dat ze rekening heeft gehouden met de looptijd van de zaak en ook dat de directeur van het afvalverwerkingsbedrijf van tevoren navraag had gedaan bij de autoriteiten.

De boete is alleen voor het bedrijf. De directeur die ook terecht stond en volgens de rechter ook schuldig is, heeft geen persoonlijke straf gekregen omdat, zo redeneert de rechtbank, het afvalverwerkingsbedrijf al veroordeeld is en de rechtspersoon zo klein is (één werkzame persoon: de directeur zelf) dat hij feitelijk daardoor ook al gestraft is. Een bijkomende straf voor de directeur dient volgens de rechtbank dan ook geen redelijk doel.

Een ander door de bierbrouwer in de arm genomen afvalbedrijf dat het nu veroordeelde bedrijf inschakelde, heeft al eerder met het OM een schikking getroffen van 15.000 euro voor zijn rol in deze zaak, de levering van de kratten aan het veroordeelde afvalbedrijf.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.