Bijna 4 procent meer geïnvesteerd in maart


In maart was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,8 procent groter dan in maart 2018, meldt het CBS.

De groei is kleiner dan in de voorgaande maand. In maart is vooral in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

Omstandigheden investeringen in mei iets gunstiger dan in maart

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in mei iets gunstiger dan in maart volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad van machines en installaties in de industrie toenam en de stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder groter was.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.