Bijna 2 procent meer geïnvesteerd in mei


In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9 procent groter dan in mei 2017, meldt het CBS.

De stijging is kleiner dan een maand eerder. In mei 2018 werd er vooral meer geïnvesteerd in woningen, infrastructuur en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei 2018 heeft een werkdag minder dan mei 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juli iets gunstiger dan in mei.

Omstandigheden investeringen in juli iets gunstiger dan in mei

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in juli iets gunstiger dan in mei volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de groei van de export groter was. Ook was de toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen ten opzichte van een jaar eerder groter.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.