Bijeenkomsten over infrastructuur voor transport en opslag van CO2


Havenbedrijf, Gasunie en EBN werken samen aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 van de industrie wordt verzameld en opgeslagen in gasvelden diep onder de Noordzeebodem.

Een deel van de CO2 kan gebruikt worden in de kassen in Zuid-Holland, om planten sneller te laten groeien. De drie bedrijven werken samen onder de projectnaam Porthos: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage.

Voor het project Porthos wordt een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Een MER helpt om alle (ruimtelijke) belangen zichtbaar te maken en onderling af te wegen. Denk aan de gevolgen voor het landschap, de leefomgeving en de natuur. Op die manier kan de overheid de milieueffecten van projecten goed meewegen bij haar beslissingen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.