Biermarkt terug op niveau pre-Covid19


De Nederlandse biermarkt is bijna terug op het niveau van voor de COVID-19-pandemie. Wel ziet de biermarkt er anders uit.

Het aandeel van alcoholvrij bier en speciaalbier is de afgelopen jaren gegroeid, dat van pils iets gedaald. De biercijfers laten ook zien dat in 2022 de bierdrinker weer massaal de horeca heeft teruggevonden. Het thuis genieten is wat afgenomen. Nederlandse Brouwers-voorzitter Fred Teeven vindt het nog te vroeg om te spreken over een herstel van de Nederlandse biersector. ‘De biersector heeft de afgelopen jaren veel voor de kiezen gekregen en het blijft maar doorgaan. Daarom een oproep aan kabinet om op de pauzeknop te drukken en even niet met nieuwe maatregelen en belastingverhogingen te komen’.

Pas op de plaats: druk op pauzeknop

‘De bierverkopen zijn terug op het niveau van voor de COVID-19-pandemie. Maar die cijfers vertellen slechts een deel van het verhaal,’ stelt Fred Teeven. ‘Ik spreek veel brouwers. Brouwers, en zeker die waarvan de horeca het belangrijkste afzetkanaal is, hebben het tijdens de COVID-pandemie stevig voor de kiezen gekregen. Vervolgens heeft de COVID-19-crisis plaatsgemaakt voor de energie-, grondstoffen- en arbeidsmarktcrises. Met forse kostenstijgingen tot gevolg.’.

Ook in 2023 zal er geen tijd zijn om op adem te komen. Zo zijn onder andere vele brouwers nu druk bezig met statiegeld op blik dat vanaf 1 april wordt ingevoerd. De belasting op alcoholvrij bier gaat fors omhoog en de prijzen van grondstoffen, arbeid en energie lijken ook nog steeds verder te stijgen. Er komt per 2024 een nieuw systeem voor de berekening van accijnzen op bier. Volgens onze berekeningen stijgt de accijns daardoor met 5%, met hogere bierprijzen tot gevolg. Teeven maakt zich daarom grote zorgen voor het komende jaar. ‘Of brouwers nog niet voldoende voor hun kiezen krijgen, broedt de staatssecretaris van VWS ook nog eens op weer nieuwe, beperkende en prijsverhogende maatregelen waarvan brouwers de gevolgen gaan ondervinden. Additionele prijsmaatregelen, denk aan accijnsverhogingen, staan het herstel van de sector in de weg.’

‘Ik deel de zorgen van de staatssecretaris van VWS als het gaat om problematisch alcoholgebruik, bijvoorbeeld onder jongeren. Als biersector nemen we daarin onze verantwoordelijkheid. Zo bieden we bijvoorbeeld een zeer ruime variatie aan alcoholvrije en -arme bieren aan. Ik hoop dat de staatssecretaris eerst gaat kijken naar wat de overheid zelf kan en moet doen. Te beginnen met handhaven van wat al in de wet staat, zoals het handhaven van de leeftijdsgrens bij o.a. de verkoop op afstand zoals door flitsbezorgers. Maak daar nu eens echt werk van voordat weer allerlei nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Helemaal als dat ook nog eens maatregelen zijn die niet specifiek gericht zijn op het tegengaan van alcoholmisbruik, zoals accijns- en prijsverhogingen. Onze handtekening blijft onverkort staan onder de afspraken die we voor 2040 in het kader van het Nationaal Preventieakkoord hebben gemaakt.’

‘De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest voor de biersector. Niet alleen heeft de COVID-19-pandemie een grote impact gehad. Dat geldt ook voor diverse overheidsmaatregelen. En het lijkt maar door te gaan. Daarom de oproep aan het kabinet om even op de pauzeknop te drukken. Geef de sector even de tijd voor herstel en om alle veranderingen goed door te voeren.’

Biermarkt terug op niveau 2019

De totale bierverkopen zijn in 2022 uitgekomen op 12.248.491 hectoliter. Dit is nog 0,5% onder het pre-COVID 2019. Ten opzichte van 2021 is de markt met 12,5% gegroeid. In 2021 waren er veel COVID-maatregelen, waardoor het logisch is dat de horecaconsumptie is gestegen in 2022 toen er alleen in het begin van het jaar maatregelen waren.
Fors herstel bierverkopen horeca

De bierverkopen in de horeca zijn weer terug op het oude niveau van voor COVID-19. Tegelijkertijd zien we dat de thuisconsumptie is gedaald ten opzichte van 2021. Dit is de gebruikelijke correctie na heropening van de horeca. De bierdrinkers genieten weer volop van hun bier in de horeca, zoals afgelopen zomer op de terrassen. Het wegvallen van de COVID-beperkingen zorgden voor een groei van +97,5%. ‘Het is goed om vast te stellen dat de bierverkopen in de horeca zich zo snel hersteld hebben en weer terug zijn op het niveau van 2019,’ aldus Fred Teeven. ‘Veel horecaondernemers hebben te maken met personeelstekorten. We maken ons daar zorgen over. Met KHN kijken we hoe we kunnen bijdragen om de horeca te promoten als een sector waar het leuk en gezellig werken is.’

Ten opzichte van 2019 zijn de volumes in de horeca en thuisconsumptie stabiel, zowel qua volumes als qua marktaandeel. Met andere woorden: COVID-19 heeft niet gezorgd voor een blijvende verschuiving van horeca naar thuisconsumptie.

Meer alcoholvrij dan voor COVID-19

Ten opzichte van 2019 is het marktaandeel alcoholvrij fors gestegen van 5,7% in 2019 naar 6,7% (een stijging van 18%). We drinken dus meer alcoholvrij dan voor COVID-19. 1 Op de 15 bieren in 2022 en 2021 was alcoholvrij. Dat was in 2019 nog 1 op 17. Het volume is gestegen van 638.503 hectoliter in 2018 naar 819.062 in 2022.
Enorme groei laag-alcoholisch speciaalbier

Binnen de biersegmenten blijft speciaalbier onverminderd populair. Zeer opvallend binnen speciaalbier is de enorme stijging van laag-alcoholisch speciaal bier (met een alcoholpercentage van 0,5 – 3,5% ). Deze categorie steeg ten opzichte van 2021 en 2019 met respectievelijk 304% en 285%. 11% Van de speciaalbiermarkt heeft een lager alcoholgehalte. In voorgaande jaren was dat nog 3%.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.