Begin testopeningen visvriendelijk sluisbeheer Haringvlietsluizen


Nu de rivierafvoer is gestegen, grijpt Rijkswaterstaat de mogelijkheid aan om bij de Haringvlietsluizen een aantal korte testopeningen te doen.

Deze openingen zijn onderdeel van een proef naar visvriendelijk spuisluisbeheer. Vissen kunnen daardoor makkelijker het Haringvliet op. Door deze testopeningen kunnen ook de operators voor het eerst sinds het Kierbesluit in de praktijk aan de slag. Het is voor Rijkswaterstaat een mooie test om te kijken of de bediensystemen goed werken en om eerste zoutverspreidingstesten te doen.

Visvriendelijk sluisbeheer Haringvlietsluizen

In de huidige situatie gaan de Haringvlietsluizen dicht als het zeewater onder het peil van het Haringvliet staat, om te voorkomen dat er zout water in het Haringvliet komt. Met visvriendelijk sluisbeheer blijft een schuif na het spuien (het lozen van water door een spuisluis), bij nagenoeg gelijke waterstanden op zee en het Haringvliet, circa 15 minuten langer open staan. Vissen die door het spuien worden gelokt, kunnen in normale omstandigheden niet naar binnen vanwege de sterke stroming. Tijdens deze 15 minuten is er een lichte stroming richting het Haringvliet, waarmee vissen naar binnen kunnen.

Zoutverspreiding

Rijkswaterstaat onderzoekt of het zout dat hiermee naar binnen komt, tijdens de volgende spuiperiode en via de zoutriolen (een soort drainagesysteem) afgevoerd kan worden. De bedoeling is dat deze proef zoutneutraal uitgevoerd kan worden. Als na een aantal proeven blijkt dat dit goed en veilig werkt, dan wordt dit op termijn het sluisbeheer in tijden van lage rivierafvoer.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.