Bedrijven stuwen North Sea Port naar een nieuw recordjaar met meer dan 70 miljoen ton goederenoverslag


Voor het tweede jaar op rij registreert North Sea Port een recordjaar.

De bedrijven boeken er een goederenoverslag via zeevaart van 70,3 miljoen ton, een stijging met 5,5%. De groei doet zich in bijna alle segmenten voor.

Voor 2018 gaat North Sea Port hiermee over de kaap van 70 miljoen ton tegenover 66,6 miljoen ton het jaar ervoor. North Sea Port handhaaft – een jaar na de start als fusiehaven – haar positie als een echte bulkhaven en specialist in stukgoed.

Droge en natte bulk, stukgoed en containers in de lift

Bijna de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt via zeevaart is droge bulk. Die stijgt naar 32,8 miljoen ton (+4,6%). Een sterke bouwmarkt zorgt voor meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De kolenoverslag – vooral voor de procesindustrie – stijgt licht. Verder gaan landbouwproducten erop vooruit.
De overslag van natte bulk stijgt naar 20,5 miljoen ton (+6,3%) wat vooral te danken is aan een sterke groei van de (petro)chemische sector en biodiesel. De overslag van conventioneel stukgoed komt op 11,8 miljoen ton (+4,5%) door de stijging bij heel wat uiteenlopende soorten goederen. Met een zeer sterke groei van +61% komt de containeroverslag via zeevaart op een totaal van 1,7 miljoen ton. Dit is het gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van koelcontainers. Enkel ro/ro daalt licht tot 3,5 miljoen ton (-3,4%).

Ook binnenvaart neemt toe

Niet enkel de overslag via zeevaart kent een recordjaar, ook voor de binnenvaart is dit weer het geval. De binnenvaart kent een toename van 2,5% wat het totaal op 58 miljoen ton brengt.

Met een overslag via zeevaart van 70,3 miljoen ton en via binnenvaart van 58 miljoen ton boekt North Sea Port in 2018 een totale overslag van 128,3 miljoen ton. Bovendien mag er nog 10 tot 12 miljoen ton overslag via pijpleidingen worden bijgeteld.

Trans-Atlantisch en Europese kustvaart

North Sea Port richt zich zowel op Europese kustvaart als op trans-Atlantisch goederenverkeer. Volgens de verdeling van de maritieme overslag in continenten neemt Europa 61% in. De vaargebieden Zuid- en Noord-Amerika staan voor respectievelijk 16% en 14%. Afrika neemt 4% in, Azië 3% en tenslotte Oceanië 2%. Dit is gelijkaardig in vergelijking met 2017.

Uitgegeven grond

In 2018 geeft North Sea Port 88 hectare grond uit.

Voorzichtig optimistisch

Met een stijgende goederenoverslag in haast alle segmenten en een recordjaar is North Sea Port voor 2019 licht optimistisch. De haven kent weliswaar nog altijd veel vraag naar vestigingsmogelijkheden, maar de nakende Brexit en een krimpende economische groei zetten aan tot voorzichtigheid. Daarnaast neemt, zoals verwacht, sedert medio 2018 de groei van de goederenoverslag lichtjes af.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.