Artikelen door : Haven en transport

Klaar voor Kierbesluit, Haringvlietsluizen later open


Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben de afgelopen 4 jaar verschillende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er voldoende zoet water beschikbaar blijft als de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Lees verder…

Geplaatst in
0 Reacties

Gunvor staakt voorlopig investeringen in project Goliath in de Rotterdamse haven


Het Russische grondstoffenbedrijf ziet door de huidige economische omstandigheden nu geen heil in het plan voor een raffinagefaciliteit voor schonere scheepsbrandstof. Lees verder…

Geplaatst in
0 Reacties

ACM keurt methoden van berekening gebruiksvergoeding ProRail onder voorwaarden goed


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft goedkeuring verleend aan twee methoden die ProRail gebruikt bij het berekenen van vergoedingen aan vervoerders die gebruik maken van het Nederlandse spoor. Lees verder…

Geplaatst in
0 Reacties

Telefonisch aangifteloket ladingdiefstal steeds vaker gebruikt


Het telefonische aangifteloket voor ladingdiefstal wordt steeds vaker gebruikt. Lees verder…

Geplaatst in
0 Reacties

Werkbezoek minister van Infrastructuur en Waterstaat aan haven van Rotterdam


De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan de haven van Rotterdam. Lees verder…

Geplaatst in
0 Reacties