Allianz Risk Barometer 2019 primeur: Cyber samen met bedrijfsschade grootste risico.


Bijna 2.500 risk professionals uit 86 landen participeren in 8e opeenvolgende onderzoek naar bedrijfsrisico’s.

 Steeds meer verschillende en complexere bedrijfsschades met stijgende kosten – cyberincidenten grotere zorg dan brand/explosie en natuurrampen.
 Toenemende cyberdreiging van staten en verwante hacker groeperingen. Kans op gerechtelijke vervolging na een datalek steeds groter.
 Klimaatverandering en gebrek aan goed opgeleide werknemers grootste stijgers in 2019.
 Bedrijfsschade, Cyberincidenten en Aanpassingen in voorschriften en wetgeving top 3 risico’s voor Nederlandse bedrijven.
 Allianz Risk Barometer richt zich ook op specifieke risicoprofielen voor 22 topsectoren zoals;

o luchtvaart (#1 cyber incidenten, #2 bedrijfsschade, #3 aanpassingen in voorschriften en wetgeving),
o scheepvaart (#natuurrampen, #2 cyber incidenten, #3 marktontwikkelingen),
o andere grote industrieën.

In de nasleep van een aantal grote datalekken en privacy schandalen, fikse ITstoringen en de invoering van AVG-GDPR zijn cyberrisico’s een topprioriteit voor bedrijven in 2019. Dat is gerust een primeur te noemen. Volgens de Allianz Risk Barometer 2019 worden cyberincidenten (37% van de respondenten) samen met bedrijfsschade (BI) (37%) wereldwijd als de belangrijkste bedrijfsrisico’s gezien1. Klimaatverandering (#8 met 13%) en een gebrek aan goed opgeleide werkkrachten (#10 met 9%) zijn internationaal de grootste stijgers dit jaar. Tegelijkertijd hebben bedrijven steeds meer zorgen over aanpassingen in voorschriften en wetgeving (#4 met 27%) als gevolg van Brexit, handelsoorlog(en) en importtarieven. Het jaarlijks onderzoek naar internationale bedrijfsrisico’s van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) reflecteert de risicoperceptie van een record aantal van 2415 experts uit 86 landen waaronder CEO’s, risk- en Insurance managers, makelaars en andere verzekeringsdeskundigen.

Belangrijkste bedrijfsrisico’s in Nederland “Met 56% van de respondenten blijft bedrijfsschade ofwel Business Interruption (BI) het voornaamste gevaar wat het bedrijfsleven in Nederland bezighoudt,” zegt Arthur van Essen, Country Manager van AGCS Nederland. Bedrijfsschade (#1), Cyber Incidenten (#2 met 32% van de respondenten) en Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (#3 met 28%) worden dit jaar gezien als de top risico’s in Nederland. De risico-experts binnen de Nederlands bedrijven zijn voor het eerst echt bezorgd om Brand en Explosie, het risico welke dit jaar de top 10 nieuw binnenkomt.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.