Afzinken 2e tunneldeel Maasdeltatunnel uitgesteld


Het afzinken van het 2e tunneldeel van de Maasdeltatunnel (onderdeel van de Blankenburgverbinding) wordt uitgesteld.

Voor deze operatie zou het Scheur ter hoogte van de Blankenburgverbinding voor alle scheepvaart op zondag 8 oktober 2023 ruim een etmaal afgesloten worden.

Voor deze operatie is het zogenoemde afzinksysteem verzwaard. Dit systeem is de afgelopen dagen getest, als onderdeel van de reguliere voorbereiding op het afzinken. Hieruit blijkt dat 1 van de geleverde onderdelen van het afzinksysteem niet aan de eisen voldoet.

Dit moet eerst worden aangepast en dat kost tijd. Aangezien een veilige en succesvolle afzinkoperatie voorop staat, is daarom besloten om het afzinken uit te stellen.

Wat ging eraan vooraf

Eind april is het afzinken van het noordelijk tunneldeel van de Maasdeltatunnel niet afgerond. Een kabel brak, het tunneldeel kwam tegen de kade en raakte beschadigd. De oorzaak hiervan was de complexe stromingssituatie op het Scheur en de impact hiervan op het tunneldeel.

Het materieel is hierop aangepast en verzwaard. Deze aanpassingen bestaan onder andere uit grotere pontons, dikkere kabels en zwaardere ankerpalen in het Scheur.

Reservedata

Bij het vaststellen van de afzinkdatum met het Havenbedrijf Rotterdam zijn ook 2 reservemomenten afgesproken, namelijk 21 – 22 oktober en 6 – 7 november. Er wordt hard gewerkt om een van deze momenten te halen. Zodra meer bekend is, wordt hierover gecommuniceerd.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.