ACM stelt nieuwe tariefstructuren gas vast op basis van Europese regels


De Autoriteit Consument & Markt heeft bepaald hoe de tarieven voor het landelijk transport van gas moeten worden berekend.

Dit is een uitwerking van Europese regels die er voor zorgen dat de tariefberekeningen binnen Europa meer op elkaar lijken en transparanter worden. Gashandelaren en gasafnemers weten daardoor van tevoren beter met welke tarieven ze te maken krijgen. Dat maakt het Europese transport van gas voor hen gemakkelijker, waarmee de leveringszekerheid van gas toeneemt.

De ACM heeft gekozen voor het introduceren van een postzegeltarief, wat betekent dat in heel Nederland een zelfde transporttarief wordt betaald, onafhankelijk van de locatie. Hierdoor worden de tarieven veel transparanter. Ook komt er een hogere korting voor gasopslagen van 60%, mede gelet op de rol die gasopslagen spelen voor leveringszekerheid. Ten slotte gaan de tarieven voor kwartaal- en maandproducten omlaag.

Afstemming met afnemers

De nieuwe tariefstructuren en voorwaarden voor het transport van gas zijn tot stand gekomen na intensieve besprekingen met Gasunie Transport Services (GTS), TAQA, BBL Company en de belangenorganisaties Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), Energie-Nederland, Vereniging Gasopslag Nederland (VGN), Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) en Vereniging LNG Shippers Nederland (VLNG).

Al deze partijen en de ACM hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe tariefstructuren. Ook zijn afspraken gemaakt ter verbetering van de herleidbaarheid van de tarieven, over de marktintegratie met de BBL en over een transparant proces voor mogelijk toekomstige marktintegratie. Daarnaast trekken partijen bezwaren en beroepen in lopende juridische procedures over deze onderwerpen in.

De ACM bevordert kansen en keuzes

De ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Als onafhankelijke toezichthouder maakt de ACM zich hard voor een goedwerkende economie. De ACM zorgt ervoor dat de tarieven voor energie redelijk blijven en leveringszekerheid wordt gegarandeerd.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.