ACM: Sporen Kijfhoek hoeven niet opnieuw te worden verdeeld


ProRail nam de juiste beslissing bij de verdeling van sporen tussen goederenvervoerders op spoorwegemplacement Kijfhoek.

Maar ProRail volgde de procedure niet op de juiste wijze. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek naar aanleiding van een klacht van spoorgoederenvervoerder DB Cargo.

Klacht

Naar aanleiding van een klacht van DB Cargo over de verdeling van sporen door ProRail op het emplacement Kijfhoek voor het dienstregelingsjaar 2019 deed de ACM onderzoek. DB Cargo wilde beschikken over alle sporen van het zogenaamde ‘rangeerheuvelsysteem’, maar ProRail wees enkele van die sporen toe aan andere vervoerders. Dat mocht ProRail zo beslissen volgens de ACM.

Procedure

De ACM concludeert dat ProRail de procedure niet op de juiste wijze heeft gevolgd. Toch hoeft er geen aanpassing te komen in de door ProRail gemaakte verdeling van de beschikbare sporen. Uit onderzoek van de ACM is namelijk gebleken dat de uiteindelijke verdelingsbeslissing van ProRail juist is. De ACM zal erop toezien dat ProRail in het vervolg de procedure wel op de juiste wijze volgt. ProRail heeft aangegeven dit ook voortaan te doen.

Achtergrond

ProRail is verantwoordelijk voor het toekennen van de capaciteit op rangeerterreinen die door goederenvervoerders gebruikt worden voor het parkeren en aan elkaar koppelen van wagons van goederentreinen. Ook verleent ProRail toegang tot diensten die worden aangeboden op rangeerterreinen. Kijfhoek is het enige rangeerterrein in Nederland dat beschikt over een geautomatiseerd wagensorteersysteem. De Spoorwegwet schrijft onder andere voor dat ProRail een bepaalde procedure moet volgen als er conflicten ontstaan tussen verzoeken van verschillende spoorvervoerders om toegang te krijgen tot rangeerterreinen. De ACM ziet toe op de juiste uitvoering van de Spoorwegwet.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.