ACM: regulering zorgt voor kansen markt mobiliteitsdiensten


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet voordelen voor nadere economische regulering van de markt voor mobiliteitsdiensten.

Regulering zou bijdragen aan het creëren van gelijke kansen voor aanbieders. Dit stimuleert de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsdiensten voor reizigers. Dat staat in het advies dat de ACM vandaag uitbrengt aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Henk Don, waarnemend bestuursvoorzitter ACM: ‘Als de staatssecretaris het makkelijker wil maken voor nieuwe aanbieders om mobiliteitsdiensten aan te bieden, zou regulering kunnen waarborgen dat aanbieders gelijke toegang krijgen tot het OV-chipkaartsysteem en de vervoersdiensten. Aan regulering zijn ook nadelen verbonden. Het is aan de politiek om een afweging te maken of de baten opwegen tegen de kosten.’

Markt voor mobiliteitsdiensten

Aanbieders van mobiliteitsdiensten combineren verschillende vervoersdiensten (zoals trein, bus, metro, deelfietsen) en aanverwante diensten zoals het verzorgen van de administratie voor klanten. Momenteel worden onder de noemer van Mobility as a Service (MaaS) diverse initiatieven ontplooid die het mogelijk maken voor reizigers om op één digitaal platform een deur-tot-deur-reis te plannen, boeken en betalen. Partijen die mobiliteitsdiensten willen aanbieden zijn daarvoor afhankelijk van het OV-chipkaartsysteem van Trans Link Systems B.V. (TLS), openbaarvervoersdiensten en informatie van OV-bedrijven. De ACM concludeert in haar advies dat er een risico is dat aanbieders van mobiliteitsdiensten geen toegang krijgen tot alles wat ze nodig hebben om een concurrerend product op de markt te brengen.

Quick Scan 2013

In 2013 signaleerde de ACM in de Quickscan personenvervoer een aantal mededingingsproblemen die samenhangen met de machtspositie van TLS in de markt voor landelijke vervoerbewijzen. Met de wijziging van de aandeelhoudersstructuur van TLS op 31 december 2015 is een einde gekomen aan de situatie van ongelijke zeggenschap van vervoersbedrijven over de activiteiten van TLS. De ACM constateert in het advies dat dit een verbetering is ten opzichte van de oude situatie.

Consultatie

Naar aanleiding van de consultatie eerder dit jaar heeft de ACM negen reacties ontvangen. Een aantal van deze reacties heeft geleid tot een aanpassing van het advies over de verbeterde toegangsmogelijkheden, maar de kern van dat advies bleef ongewijzigd.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.