ACM keurt tarieven basispakket post goed


De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het voorstel van PostNL voor de tarieven in 2019 van het basispakket aan postdiensten goedgekeurd.

PostNL verhoogt de prijs van de postzegel van 83 cent naar 87 cent.

Het laagste frankeermachinetarief stijgt van 77 naar 81 cent. Het tarief voor een aangetekende brief stijgt naar € 8,45. Het tarief voor binnenlandse pakketjes wijzigt PostNL niet. Dat blijft € 6,95.

De ACM stelde in juli 2018 vast welke ruimte PostNL krijgt voor tariefsverhogingen in 2019. Met deze tariefsverhogingen gebruikt PostNL niet de volledig geboden ruimte voor prijsverhogingen. Met de ruimte die PostNL nu niet benut zou het bedrijf de tarieven met gemiddeld 6% kunnen verhogen ten opzichte van de nieuwe tarieven.

Wettelijke regels bepalen ruimte voor tariefsverhogingen

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de regels vastgesteld voor het aanpassen van de tarieven voor het basispakket aan postdiensten. De ACM berekent aan de hand van deze regels eerst de ruimte voor tariefsverhogingen. Vervolgens toetst de ACM of de nieuwe tarieven die PostNL wil gaan hanteren binnen deze ruimte vallen. De regels hebben tot doel om te zorgen dat het basispakket aan diensten betaalbaar blijft voor consumenten en bedrijven.

PostNL als enige verantwoordelijk voor basispakket

De wet legt regels op aan PostNL omdat dit bedrijf als enige postvervoerder in Nederland verplicht is om het basispakket aan postdiensten te verzorgen (de universele postdienst). Het gaat daarbij onder andere om losse brieven en pakketten. De tarieven voor die losse brieven en pakketten zijn gereguleerd. Ook moet PostNL een brievenbusnetwerk in stand houden en minimaal 95% van de post de volgende bezorgdag bezorgen. Het basispakket wordt door PostNL winstgevend uitgevoerd. In 2017 behaalde PostNL een rendement van 6,49% op de omzet van het basispakket.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.