ACM keurt methoden van berekening gebruiksvergoeding ProRail onder voorwaarden goed


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft goedkeuring verleend aan twee methoden die ProRail gebruikt bij het berekenen van vergoedingen aan vervoerders die gebruik maken van het Nederlandse spoor.

Op basis van deze methoden kan ProRail de tarieven vanaf 2020 bepalen.

Voorwaarden en beperkte geldigheidsduur

De ACM stelt een aantal voorwaarden voor het toepassen van de methode voor de berekening van de vergoeding voor het minimumtoegangspakket en beperkt de periode waarbinnen deze methode geldig is. ProRail moet meer informatie aanleveren over de kostensplitsingen die ten grondslag liggen aan de methode, voordat de methode toegepast kan worden. Volgens de ACM is de aangeleverde informatie onvoldoende transparant.

Verder heeft de ACM de goedkeuring van de methode voor de berekening van de vergoeding voor het minimumtoegangspakket beperkt tot een periode van drie jaar, in plaats van vijf jaar zoals verzocht door ProRail. Henk Don, waarnemend bestuursvoorzitter ACM: “Enkele onderdelen van de kostentoerekening rusten nu op gegevens over slechts één jaar. Het zal enige tijd kosten om die gegevensbasis te verbreden. Daarom kiest de ACM ervoor om de toerekeningsmethode voor slechts drie dienstjaren vast te stellen, in plaats van voor de gevraagde vijf jaar. Na drie jaar moet de methode op een aantal punten zijn aangepast en bekijken we deze opnieuw.”

Methoden van kostentoerekening

De besluiten van de ACM gaan over de methoden van kostentoerekening die ProRail hanteert voor het bepalen van de vergoeding voor het minimumtoegangspakket (VMT) en de extra heffing in de zin van artikel 62 en 63 van de Spoorwegwet. Zowel de VMT als de extra heffing worden door ProRail in rekening gebracht bij vervoerders die gebruik maken van het Nederlandse spoor.

De goedkeuringsperiode voor de methode van toerekening van de VMT is 15 december 2019 tot en met 11 december 2022. Aan deze goedkeuring zijn voorwaarden verbonden.

De methode van toerekening van de extra heffing is door de ACM goedgekeurd voor een periode van vijf jaar, vanaf 2020 tot en met 2024.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.