Absoluut maandrecord Antwerpen: meer dan 1 miljoen TEU containeroverslag


Haven van Antwerpen dringt aan op snelle beslissing over extra capaciteit.

Nooit eerder dan in mei 2018 werden er zoveel containers behandeld in de haven van Antwerpen. Het Havenbedrijf noteerde een recordoverslag van 1 miljoen TEU containers. De maand mei bevestigt dat de haven in een recordtempo afstevent op haar maximale containercapaciteit.

De haven van Antwerpen groeit nu al vijf jaar op rij. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de containertrafiek met 9,5% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. Na dit recordkwartaal noteert het Havenbedrijf nu een recordmaand met een groei van 9,6%.

Jacques Vandermeiren, CEO van Havenbedrijf Antwerpen: “Dit nieuwe record bevestigt eens te meer onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken zal krijgen en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt. Een strakke timing is nu echt noodzakelijk. Dat is van essentieel belang om in de toekomst onze internationale leiderspositie te kunnen behouden en onze belangrijke rol van motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken.”

Marc Van Peel, schepen voor haven: “Wij dringen aan op een snelle beslissing van de Vlaamse Regering om te bepalen waar de nodige extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen gerealiseerd zal worden. Zij kunnen op ons rekenen om samen met alle betrokken partijen te bouwen aan de duurzame ontwikkeling van de haven, waarbij de economische, ecologische en sociale factoren in balans zijn. Enkel samen kunnen we de vooropgestelde duurzame groei van onze haven realiseren.”

Die groei is nodig om de directe en indirecte tewerkstelling te garanderen. Recente cijfers van de Nationale Bank bevestigen de rol van de haven als krachtigste economische motor van België. De haven van Antwerpen levert 10,8 miljard euro directe toegevoegde waarde en 9,4 miljard indirecte toegevoegde waarde en geeft daarmee werk (direct én indirect) aan zo’n 143.000 werknemers. Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen.

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.